De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in september 2021 gestegen van 111,5% tot 112,7%. De beleidsdekkingsgraad kijkt twaalf maanden terug. Vanaf het beschikbaar komen van vaccins kreeg optimisme over economisch herstel de overhand en nam de onzekerheid af. Hoe minder maanden met grote onzekerheid over het beheersen van het COVID-19 virus er in die 12 maanden zitten, hoe hoger de beleidsdekkingsgraad. In september kwam daar de zorg voor oplopende inflatie overheen, die de obligatierentes deed stijgen. Het belegd vermogen daalde in september relatief sterk tot € 1.426 miljoen en de beleidsdekkingsgraad steeg naar 112,7%.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

14 oktober 2021

Beleidsdekkingsgraad september gestegen naar 112,7%

Stijgende rente gunstig voor dekkingsgraad.
Lees meer
22 juli 2021

Mhpf behaalt rendement van 2,1% in tweede kwartaal 2021

Aandelen renderen, vastrentende beleggingen verliezen licht
Lees meer
08 juli 2021

Publieksversie Financieel jaarverslag 2020

In de nieuwe publieksversie van het Financieel jaarverslag 2020 ziet u in één oogopslag de belangrijkste activiteiten rond ...
Lees meer