De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in mei 2020 gedaald tot 103,6%. Markten prijsden in mei de lange-termijn gevolgen van het Corona-virus iets minder negatief in. Ook de rente steeg licht.  Door de combinatie van die effecten kroop het belegd vermogen omhoog tot € 1.321M en de beleggingsportefeuille was daarmee meer waard dan in december 2019.

Al liep de rente licht op, de lage rente is ongunstig voor de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en dat blijft vermoedelijk de komende maanden zo. 

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

26 juni 2020

Pensioensector hard geraakt door coronacrisis

De pensioensector is hard geraakt door de coronacrisis. Dit blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank over ...
Lees meer
14 juni 2020

Beleidsdekkingsgraad daalt in mei tot 103,6%

De markten prijsden in mei de lange-termijn gevolgen van het Corona-virus iets minder negatief in.
Lees meer
11 juni 2020

Tpf heet nu Mhpf

Vanaf vandaag heeft Tpf een nieuwe naam: Mhpf. Oftewel voluit: Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds.
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf