Rentedalingen in 2019 en begin 2020 blijven beleidsdekkingsgraad omlaag drukken.

De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in juni 2020 gedaald tot 103,2%. Marktontwikkelingen hadden in juni nauwelijks invloed op de dekkingsgraadontwikkeling. Het belegd vermogen steeg ruim een procent tot € 1.338M. De daling in de beleidsdekkingsgraad is dan ook volledig het gevolg van het feit dat de rentedaling vertraagd doorwerkt. Dat blijft de komende maanden zo.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

10 augustus 2020

Mhpf vergroot betrokkenheid als aandeelhouder

Pensioenfonds kritisch op wegduiken Facebook en Google.
Lees meer
03 augustus 2020

Mhpf haalt 8,3% rendement in tweede kwartaal 2020

Stevig koersherstel aandelen en obligaties, maar lage rente blijft uitdaging.
Lees meer
13 juli 2020

Mhpf gaat aan de slag met pensioenakkoord

Binnen Mhpf werkt een projectgroep van bestuursleden en medewerkers uit hoe we binnen de nieuwe wettelijke mogelijkheden een ...
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf