De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in december gedaald van 125,1% tot 124,5%. In de 23 maanden daarvoor klom de dekkingsgraad onophoudelijk omhoog als gevolg van stijgende rentes en – zeker in 2021 – aandelenkoersen.

De daling in december is het gevolg van de 14,33% toeslagverlening in december, die in de loop van 2023 steeds sterker doorwerkt in de beleidsdekkingsgraad.

Het belegd vermogen daalde in december tot € 1.136 miljoen.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer