De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in januari 2021 licht gestegen tot 102,6%. Aandelenbeleggingen hielden het positieve momentum uit het voorgaande kwartaal vast. Een kleine rentestijging zorgde ervoor dat het belegd vermogen in januari toch iets kromp tot € 1.410 miljoen.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

19 februari 2021

Nieuw aspirant-bestuurslid Mhpf

“Nadat bekenden bij Mediahuis Nederland en Mhpf mij onafhankelijk van elkaar gepolst hadden over een bestuursfunctie bij het ...
Lees meer
15 februari 2021

Beleidsdekkingsgraad januari licht gestegen naar 102,6%

Weerstandsvermogen economieën stemt financiële markten positief.
Lees meer
08 februari 2021

Verwarring rond datum ontvangst pensioen

Als u bij Mhpf pensioen opbouwt, ontvangt u uw pensioen vanaf het moment dat u ook AOW ontvangt. ...
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf