De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in april gestegen van 117,4% tot 118,2%. De oplopende inflatie heeft tot rentestijgingen geleid die gunstig zijn voor de dekkingsgraad . Daar staat tegenover dat er steeds meer zorgen zijn over de beschikbaarheid en prijzen van energie en de hoge inflatie. Die zorgen werken door in de beleggingsportefeuille.

Het belegd vermogen kromp in april opnieuw, tot € 1.288 miljoen.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

16 mei 2022

Ada Aroh nieuw lid van Verantwoordingsorgaan

Ada Aroh is sinds april 2022 nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). ...
Lees meer
12 mei 2022

Beleidsdekkingsgraad stijgt in april naar 118,2%

Onrust op financiële markten dempt effect rentestijgingen
Lees meer
26 april 2022

Beleggingsrendement Mhpf in eerste kwartaal -6,5%

Markten geraakt door hoge grondstoffenprijzen en stijgende rentes
Lees meer