De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in oktober 2020 gedaald tot 102,4%. Met name de dalende rente in oktober was negatief voor de dekkingsgraadontwikkeling. Het belegd vermogen bleef met € 1.360M nagenoeg gelijk.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

16 november 2020

Beleidsdekkingsgraad oktober daalt naar 102,4%

Rente-ontwikkeling blijft dekkingsgraad drukken.
Lees meer
02 november 2020

Pensioen3daagse

Van 3 t/m 5 november vindt de 10e editie plaats van de landelijke Pensioen3daagse, een initiatief van platform Wijzer in ...
Lees meer
21 oktober 2020

Beleggingen Mhpf behalen 1,8% rendement in derde kwartaal 2020

Alle beleggingscategorieën dragen bij aan kwartaalrendement.
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf