Mhpf heeft in het eerste kwartaal van 2021 een rendement behaald van -0,9%. Waar in 2019 en 2020 de dalende rente voor hoge rendementen maar ook verslechtering van de dekkingsgraad zorgde, draaide dat beeld in het eerste kwartaal van dit jaar. De rente steeg en veel vastrentende beleggingen daalden daardoor in waarde. De matchingportefeuille, waarin enkel vastrentende beleggingen zijn opgenomen, verloor 7,6% van zijn waarde. Alleen hypotheken noteerden een klein plusje. Mhpf dekt onveranderd circa 59% van het renterisico af. Die afdekking heeft de dekkingsgraaddaling eerder beperkt maar werkte in 2021 niet in ons voordeel.

Aandelen, die de hoofdmoot vormen van de returnportefeuille, profiteerden heel sterk van de combinatie van dalende obligatiekoersen en verbeterde economische vooruitzichten als gevolg van vaccinatieprogramma’s. De returnportefeuille als geheel rendeerde 8,2%. Omdat de returnportefeuille kleiner is dan de matchingportefeuille, resulteerde onderaan de streep toch een negatief rendement van -0,9% op de totale beleggingsportefeuille.

Meest recente nieuws

15 september 2021

Beleidsdekkingsgraad in augustus gestegen naar 111,5%

De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in augustus 2021 gestegen van 110,4% tot 111,5%. De verhouding tussen de waarde van de ...
Lees meer
22 juli 2021

Mhpf behaalt rendement van 2,1% in tweede kwartaal 2021

Aandelen renderen, vastrentende beleggingen verliezen licht
Lees meer
08 juli 2021

Publieksversie Financieel jaarverslag 2020

In de nieuwe publieksversie van het Financieel jaarverslag 2020 ziet u in één oogopslag de belangrijkste activiteiten rond ...
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf