Mhpf heeft in het eerste kwartaal van 2021 een rendement behaald van -0,9%. Waar in 2019 en 2020 de dalende rente voor hoge rendementen maar ook verslechtering van de dekkingsgraad zorgde, draaide dat beeld in het eerste kwartaal van dit jaar. De rente steeg en veel vastrentende beleggingen daalden daardoor in waarde. De matchingportefeuille, waarin enkel vastrentende beleggingen zijn opgenomen, verloor 7,6% van zijn waarde. Alleen hypotheken noteerden een klein plusje. Mhpf dekt onveranderd circa 59% van het renterisico af. Die afdekking heeft de dekkingsgraaddaling eerder beperkt maar werkte in 2021 niet in ons voordeel.

Aandelen, die de hoofdmoot vormen van de returnportefeuille, profiteerden heel sterk van de combinatie van dalende obligatiekoersen en verbeterde economische vooruitzichten als gevolg van vaccinatieprogramma’s. De returnportefeuille als geheel rendeerde 8,2%. Omdat de returnportefeuille kleiner is dan de matchingportefeuille, resulteerde onderaan de streep toch een negatief rendement van -0,9% op de totale beleggingsportefeuille.

Meest recente nieuws

17 mei 2021

Beleidsdekkingsgraad april gestegen naar 106,4%

Oplopende rente gunstig voor ontwikkeling dekkingsgraad.
Lees meer
04 mei 2021

Emilie Schols nieuw lid van Raad van Toezicht van Mhpf

“Je kunt maar één keer met een frisse blik naar het reilen en zeilen binnen een pensioenfonds kijken”. ...
Lees meer
26 april 2021

Mhpf behaalt rendement van -0,9% in eerste kwartaal 2021

Aandelen renderen, vastrentende beleggingen verliezen
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf