Mhpf heeft in het tweede kwartaal van 2021 een rendement behaald van 2,1%. De rentestijging uit het eerste kwartaal vlakte af terwijl aandelen en vastgoed sterk bleven renderen. Het rendement over het eerste half jaar kwam uit op 1,2%.

Vastrentende beleggingen, waaronder obligaties, worden minder waard als de rente stijgt. Dat effect was in het eerste kwartaal goed zichtbaar in de rendementscijfers. In het tweede kwartaal steeg de rente nog licht door. De matchingportefeuille, waarin enkel de meest veilige vastrentende beleggingen zijn opgenomen, liet een rendement van -0,1% zien. De aanhoudend stijgende aandelenmarkten konden dat rente-effect meer dan compenseren. Mhpf dekt onveranderd circa 59% van het renterisico af. Die afdekking heeft de dekkingsgraaddaling eerder beperkt maar werkte in 2021 niet in ons voordeel.

Op de financiële markten namen de zorgen over oplopende inflatie in het tweede kwartaal toe, doordat veel bedrijven stijgende grondstoffenprijzen en in toenemende mate ook hogere loonkosten doorberekenen in hun prijzen. Centrale banken, die jarenlang hebben gestreden om juist deflatie te voorkomen, gaven signalen af dat ze een hogere inflatie wilden tolereren dan in het verleden. Dat nieuws werd overwegend goed ontvangen. Een hogere rente betekent voor bedrijven met veel schulden simpelweg minder winst.

De returnportefeuille als geheel rendeerde 4,8%. Onderaan de streep was het resultaat een rendement van 2,1% op de totale beleggingsportefeuille.

Meest recente nieuws

15 september 2021

Beleidsdekkingsgraad in augustus gestegen naar 111,5%

De beleidsdekkingsgraad van Mhpf is in augustus 2021 gestegen van 110,4% tot 111,5%. De verhouding tussen de waarde van de ...
Lees meer
22 juli 2021

Mhpf behaalt rendement van 2,1% in tweede kwartaal 2021

Aandelen renderen, vastrentende beleggingen verliezen licht
Lees meer
08 juli 2021

Publieksversie Financieel jaarverslag 2020

In de nieuwe publieksversie van het Financieel jaarverslag 2020 ziet u in één oogopslag de belangrijkste activiteiten rond ...
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf