Welkom bij Mhpf

Hier vindt u alle informatie over onze pensioenregeling en actuele nieuwsberichten.
Wilt u contact opnemen met Mhpf? Onze pensioenspecialisten zijn tijdens kantooruren mobiel bereikbaar:

Mark van de Vooren: 06-23332804
Jerry van der Hoeven: 06-12187894

Ook zijn wij bereikbaar via het e-mailadres: info@mhpf.nl

Meest recente nieuws

28 november 2022

Meer inzicht in uw pensioen?

Heeft u ook interesse in een persoonlijk gesprek?
Lees meer
14 november 2022

Beleidsdekkingsgraad stijgt in oktober naar 124,1%

Ondanks beleggingsverliezen verbetert financiële positie
Lees meer
27 oktober 2022

Pensioen3daagse 1 t/m 3 november

Lees meer

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

In het nieuwe maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid van Mhpf ligt de focus op persvrijheid, mensenrechten en reductie van de klimaatbelasting. Ook sluiten Mhpf enkele schadelijke sectoren uit. Het beleid is gebaseerd op het deelnemersonderzoek uit 2019 en de prioriteiten van de aangesloten werkgevers.

Mhpf houdt een aandelenportefeuille van zo’n € 340 miljoen aan en gebruikt het stemrecht op deze aandelen actief. Daarnaast spreekt Mhpf bedrijven waarin het belegt samen met andere pensioenfondsen actief aan op misstanden.

In het Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2021 legt Mhpf verantwoording af over de uitvoering van het MVB beleid: uitsluitingen, risicoreductie en stewardship. Mhpf is ondertekenaar van het Internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) convenant tussen een groot aantal pensioenfondsen en maatschappelijke organisaties. In het jaarverslag gaan we ook in op de activiteiten in het kader van dat convenant.

Onderdeel van het MVB-beleid van Mhpf is het uitsluiten van staatsobligaties van landen die de persvrijheid ernstig schenden, en het uitsluiten van aandelen van ondernemingen die controversiële wapens produceren of zich schuldig maken aan ernstige misstanden. Die staan op de meest recente uitsluitingenlijst. Om te laten zien waarin Mhpf wel belegt, publiceren we elk jaar een compleet overzicht van onze aandelenbeleggingen.

Stembeleid

Mhpf is een betrokken aandeelhouder in de bedrijven waarin het belegt. Mhpf stemt op aandeelhoudersvergaderingen, maar gaat ook de dialoog aan met bedrijven. In de kwartaal stemrapportage staat een samenvatting van de betrokkenheidsactiviteiten. In de detailrapportage staat per onderneming hoe we gestemd hebben. Uitgangspunt is ons stembeleid. Jaarlijks toetsen we of het door onze uitvoerder gehanteerde stembeleid voldoende overeen komt met dit beleid.

Regelgeving

In deze verklaring staat hoe Mhpf omgaat met de verplichtingen rond het verstrekken van informatie over duurzaamheidsrisico’s.

In deze video ziet u hoe Mhpf actief vorm geeft aan maatschappelijk verantwoord beleggen.

124.1%

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van oktober is 124,1%
16 Dagen

Betaaldatum

Elke maand betalen wij de pensioenen uit. De volgende betaaldatum is 22-12-2022