Wat moet u doen?

  • U hoeft niets te doen.

    De Basisregistratie Personen (BRP) geeft informatie over een geboorte automatisch aan het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) door.

Binnenkort wordt u de trotse vader of moeder van een nieuwe wereldburger. U zult met alle voorbereidingen die dit met zich mee brengt de handen vol hebben.

Op pensioengebied is het goed om te weten dat uw kind recht heeft op een wezenpensioen , mocht u onverhoopt komen te overlijden. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het door u behaalde ouderdomspensioen en loopt door totdat uw kind 18 jaar wordt. Als een kind daarna nog studeert, loopt het wezenpensioen door tot 27 jaar. Daarbij is wel nodig om jaarlijks een studieverklaring aan Mhpf te overleggen.

Pleeg- en stiefkinderen kunnen ook in aanmerking komen voor wezenpensioen. Voor kinderen die ouderloos zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld.