Bent u ontevreden of heeft u een klacht over Mhpf dan kunt u dit per e-mail of brief aan het pensioenfonds voorleggen. Het klachtenreglement vindt u hier.

Hierin staat de procedure die moet worden gevolgd om een klacht in te dienen.U kunt uw klacht sturen naar:  Mhpf, Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam of per e-mail aan info@mhpf.nl

Bent u het niet eens met de beslissing van de klachtencommissie, dan kunt u de Ombudsman Pensioenen inschakelen. Dit is een onafhankelijke instelling die klachten behandelt over de uitvoering van het pensioenreglement.

De gegevens van de ombudsman zijn: postbus 93560, 2509 AN Den Haag,
telefoon 070-3499 620. Meer informatie kunt u vinden op www.ombudsmanpensioenen.nl