Raad van toezicht

Het Mhpf bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het intern toezicht op het fonds. Hiervoor heeft het bestuur vanaf 1 januari 2018 een raad van toezicht. Mhpf heeft een belegd vermogen van meer dan € 1 miljard en is daarom wettelijk verplicht tot het instellen van een raad van toezicht vanaf 1 januari 2018.

Hier kunt u het reglement van de raad van toezicht vinden.

Samenstelling:

Rein Godding, voorzitter en speciale aandacht voor algemene en bestuurlijke zaken. Directeur van pensioenfonds Robeco en manager van pensioenfonds Huntsman.

Peter Mannaert, speciale aandacht voor financieel-economische zaken en vermogensbeheer.  Bestuurslid van bedrijfstakpensioenfonds Bakkers en van pensioenfonds Tandtechniek, en voorzitter van de beleggingsadviescommissie van beide fondsen; bestuurslid van pensioenfonds Atos.

Emilie Schols, speciale aandacht voor communicatie en juridische zaken. Voorzitter raad van toezicht van pensioenfonds Achmea; lid van het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds Van Lanschot; docent SPO Pensioenopleidingen (onderdeel governance).