Raad van toezicht

Het Mhpf bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het intern toezicht op het fonds. Hiervoor heeft het bestuur vanaf 1 januari 2018 een raad van toezicht. Mhpf heeft een belegd vermogen van meer dan € 1 miljard en is daarom wettelijk verplicht tot het instellen van een raad van toezicht vanaf 1 januari 2018.

Hier kunt u het reglement van de raad van toezicht vinden.

Samenstelling:

Rein Godding, voorzitter en speciale aandacht voor algemene en bestuurlijke zaken. Directeur van pensioenfonds Robeco en manager van Pensioenfonds Huntsman.

Peter Mannaert, speciale aandacht voor financieel-economische zaken en vermogensbeheer.  Bestuurslid van bedrijfstakpensioenfonds Bakkers, en van Pensioenfonds Tandtechniek en voorzitter van de beleggingsadviescommissie van beide fondsen. Bestuurslid van pensioenfonds Atos.

Emilie Schols, speciale aandacht voor communicatie en juridische zaken. Voorzitter Raad van Toezicht (RvT) pensioenfonds Achmea; Lid verantwoordingsorgaan pensioenfonds Van Lanschot; Docent SPO Pensioenopleidingen (onderdeel governance).

Op de foto staat nog Renske Biezeveld (lid tot 31-12-2020)