Raad van toezicht

Het Mhpf bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het intern toezicht op het fonds. Hiervoor heeft het bestuur vanaf 1 januari 2018 een raad van toezicht. Mhpf heeft een belegd vermogen van meer dan € 1 miljard en is daarom wettelijk verplicht tot het instellen van een raad van toezicht vanaf 1 januari 2018.

Hier kunt u het reglement van de raad van toezicht vinden.

Samenstelling:

Rein Godding, voorzitter en speciale aandacht voor algemene en bestuurlijke zaken. Directeur van pensioenfonds Robeco en manager van pensioenfonds Huntsman.

Peter Mannaert, speciale aandacht voor financieel-economische zaken en vermogensbeheer. Voorzitter van pensioenfonds Alliance (Nestle).  Voorzitter bij Bpf Bakkers. bij pensioenfonds Tandtechniek vereffenaar (het fonds is in liquidatie) en extern voorzitter van de BAC van pensioenfonds PMA.

Emilie Schols, speciale aandacht voor communicatie en juridische zaken. Docent SPO Pensioenopleidingen (onderdeel governance).