Wat moet ik doen?

  • U hoeft het overlijden van uw partner niet aan Mhpf door te geven.

    De Basisregistratie Personen (BRP) geeft dit automatisch aan het fonds door, behalve als uw partner in het buitenland woonde. Dan moet u of de uitvoerder van de nalatenschap Mhpf hierover informeren. Vervolgens neemt het fonds met u contact op en kan het partnerpensioen aan u worden uitgekeerd, Dit vindt plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw partner overleed.

Als uw partner komt te overlijden, komen er naast rouw en verdriet ook veel zakelijke onderwerpen op u af.

Voor u als partner is het dan in alle hectiek geruststellend te weten dat uw dierbare het pensioen voor u bij Mhpf goed geregeld heeft. Daarbij is het van belang dat uw huwelijk, samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap vóór pensionering heeft plaatsgevonden. Zie ook de punten onderaan deze pagina.

Hoe gaat dit pensioen voor u er nu precies uitzien?

Partnerpensioen

Het partnerpensioenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand samenvallend met het overlijden van de deelnemer of – in geval van overlijden van de deelnemer na de eerste dag van de maand – op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de pensioengerechtigde partner overlijdt.

De aanspraak op partnerpensioen bedraagt 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen (als de deelnemer nog in dienst is) of van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als er sprake is van een eerdere partner kan uw partnerpensioen lager zijn dan 70% omdat de eerdere partner ook recht heeft op een deel van het partnerpensioen.

Het partnerpensioen is onafhankelijk van uw burgerlijke staat.

 Partnerpensioen op risicobasis

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, dan heeft u bij het overlijden van uw partner bij automatisch recht op partnerpensioen. Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Mediahuis Nederland een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt in dat als uw partner overlijdt tijdens het dienstverband bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven, u  verzekerd bent van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door uw partner te behalen ouderdomspensioen.

Als uw partner niet meer werkt bij Mediahuis Nederland of bij de andere aangesloten bedrijven dan bent u echter niet meer verzekerd bij het overlijden van uw partner. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van het ouderdomspensioen van uw partner uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat uw partner op de datum van uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor u wanneer uw partner zou komen te overlijden. U en uw partner kunnen er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

NB. Indien uw partner al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft deze onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd en dat blijft uw partner houden bij uitdiensttreding.

Tenslotte is het voor u belangrijk het volgende te weten:

  • Als u na pensionering van uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft u bij overlijden van uw partner geen recht op partnerpensioen.
  • Als u na pensionering van uw partner bent gaan samenwonen, dan heeft u bij het overlijden van uw partner geen recht op partnerpensioen.

Wezenpensioen

Ook voor uw kinderen is gezorgd. Zij ontvangen tot hun 18e jaar een zogenoemd wezenpensioen. Voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en studeren kan het wezenpensioen doorlopen tot uiterlijk hun 27ste verjaardag.

Pleeg- en stiefkinderen kunnen ook in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Voor kinderen die ouderloos zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het te behalen ouderdomspensioen.