Hoe zit dat nu met het nieuwe pensioenstelsel?

Het nieuwe pensioenstelsel is goedgekeurd door het parlement en is vanaf 1 juli 2023 officieel van kracht. Wat betekent dit nieuwe stelsel allemaal voor u? De meest gestelde vragen worden op deze pagina behandeld.

Regelmatig zullen nieuwe vragen worden toegevoegd.

 • Kan ik een bedrag opnemen uit mijn pensioen?

  De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 juli 2024 maar deze datum is nog niet zeker. Dat maakte de minister op 5 juli 2023 bekend. De Kamer heeft meer tijd nodig om deze nieuwe pensioenkeuze goed te behandelen, maar ook goede informatievoorziening voor de deelnemers is noodzakelijk. Pensioenuitvoerders moeten deelnemers tijdig en goed kunnen informeren. Na de behandeling in de Kamer gaat het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer. Dit is de vierde keer dat sinds de indiening van het wetsvoorstel dat uitstel noodzakelijk wordt geacht. Een bedrag uit je pensioen opnemen kan alleen bij pensionering.

 • Ik ben al gepensioneerd. Geldt de nieuwe wetgeving dan ook voor mij?

  Een belangrijke vraag bij de keuze voor een nieuwe pensioenregeling is of de bestaande pensioenen in het huidige pensioenstelsel kunnen blijven of meegaan in de nieuwe regeling. Dit laatste betreft het zogenaamde ‘invaren’.

  De werkgevers van Mediahuis NL en Keesing hebben in 2022 de intentie tot invaren uitgesproken.

  Pensioen invaren betekent dat pensioen dat is opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling, met de afspraken die daar gelden. In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren.

  Om te kunnen invaren wordt voor iedereen die nog geen pensioen uitgekeerd krijgt, de waarde van de bestaande pensioenaanspraken berekend en als individueel startkapitaal in de nieuwe regeling ingebracht.

  Voor gepensioneerden wordt het pensioen omgezet naar een uitkering in de nieuwe pensioenregeling. Ook hiervoor moeten berekeningen worden uitgevoerd. De berekeningen zelf kunnen pas worden uitgevoerd als bekend is welke nieuwe regeling wordt gekozen door de werkgevers.

 • Wat gebeurt er als mijn persoonlijke pensioenpotje leeg is? Krijg ik dan geen pensioen meer?

  In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen zijn of haar eigen pensioenpotje. En ook in de nieuwe situatie krijgt u straks een pensioen tot u overlijdt. Een levenslang pensioen dus. Het maandelijkse pensioenbedrag is gebaseerd op het bedrag dat op uw pensioendatum in uw eigen pot zit en de gemiddelde levensverwachting op het moment van pensioneren.

  Als later blijkt dat u bovengemiddeld lang leeft, dan wordt uw persoonlijke pensioenpotje aangevuld met bijdragen uit potjes die overblijven van deelnemers die relatief vroeg zijn overleden. Deze vorm van solidariteit zit ook in het huidige pensioenstelsel.

 • Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

  In ons land krijgt iedereen die met pensioen gaat een basispensioen, de AOW. Daarnaast bouwt u pensioen op via uw werkgever. In uw geval is dit bij Mediahuis Nederland of Keesing. Of heeft u dit gedaan toen u daar in het verleden werkte. Het geld dat wordt ingelegd, wordt belegd. Hierdoor kan het pensioenvermogen sneller groeien. De pensioenregels werkten jarenlang goed, maar dit is aan het veranderen. Daarom komt er een nieuwe pensioenwet. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel reeds aangenomen en het is momenteel in behandeling in de Eerste Kamer.

  • Duidelijker en persoonlijker pensioen

  Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Straks bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. Dit spreken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals de ondernemingsraad, met elkaar af. Als werknemer ziet u dan duidelijk hoeveel geld u en uw werkgever stoppen in uw persoonlijke ‘pensioenpotje’ en hoe het bedrag groeit.

  • Pensioen kan sneller omhoog dan nu

  Als het nu goed gaat met de economie, dan gaat uw pensioen soms toch niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat uw pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan.

  • Pensioen sluit beter aan bij uw loopbaan

  De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

  Tegenwoordig wisselen mensen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De huidige pensioenregels passen daar nu niet goed meer bij. Met de nieuwe regels wordt dat deels opgelost. Gaat u in de toekomst geen pensioen meer opbouwen via uw werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

   

 • Kunt u zelf bijstorten in uw pensioenpotje?

  Het nieuwe pensioenstelsel gaat over het zogenaamde “tweede pijler” pensioen. De AOW is de eerste pijler. Omdat de tweede pijler fiscaal gefaciliteerd wordt (u legt premie in vanuit uw brutoloon en niet vanuit uw nettoloon) zijn er flinke beperkingen aan de mogelijkheden tot bijstorten. Wel kunt u – net als nu – extra pensioenkapitaal opbouwen in een “derde pijler” product: pensioenproducten waarin u inlegt vanuit uw nettoloon.

 • Wat blijft en wat verandert er?

  Niet alles verandert in het nieuwe stelsel, de volgende onderdelen blijven ook in het nieuwe stelsel:

  De AOW blijft (vanuit overheid). De pensioenopbouw via de werkgever en het delen van de risico’s. In het nieuwe stelsel blijft men pensioen opbouwen waarbij de risico’s van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid met elkaar worden gedeeld.

  De belangrijkste verandering is dat u straks pensioen gaat opbouwen in een premieregeling. Er wordt dan een pensioenkapitaal opgebouwd in plaats van pensioenaanspraken. Uw pensioenkapitaal wordt voor u belegt om er voor te zorgen dat het kapitaal aangroeit. Uw pensioenvermogen beweegt dan mee met de beleggingsrendementen. Het gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch tegenzit. Er zijn straks twee pensioencontracten: één gebaseerd op een meer collectief pensioenvermogen en één gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid. De werkgever dient hiervoor een keuze te maken.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe regelingen? 

  Soms wordt gezegd dat de nieuwe regels veel meer onzekerheid met zich meebrengen. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. De nieuwe regels zijn op sommige punten vooral anders. De sterke punten blijven. Zo regelen we pensioen met elkaar.

 • Gaat mijn pensioen straks sneller omlaag? 
  De uitkering aan gepensioneerden is zo stabiel mogelijk. Krijgt u nog geen pensioen? Dan kan de waarde van de beleggingen gaan schommelen. Vooral de jongeren gaan dat straks merken. Het uiteindelijk te bereiken pensioen zal echter minder hard schommelen. Bij de berekening houden pensioenfondsen zoals Mhpf namelijk rekening met goede en slechte jaren.
 • Hebben de nieuwe pensioenregels ook effect op de AOW? 

  Nee. De nieuwe regels voor pensioen hebben geen betrekking op de AOW. Ze gaan over het pensioen dat u opbouwt of heeft opgebouwd vIa uw werk.

 • Waar kan ik informatie vinden over het nieuwe pensioenstelsel? 

  Op de website pensioenduidelijkheid.nl wordt op een eenvoudige en begrijpelijke manier uitleg gegeven over wat de nieuwe pensioenregels inhouden. Wat blijft er en wat er gaat wijzigen in uw pensioen?

  Vakbonden, werkgevers en overheid hebben samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt, omdat de oude regels niet meer goed werkten. We willen immers dat iedereen in ons land een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons.

 •  Aan wie bij Mhpf stel ik mijn vragen over het nieuwe pensioenstelsel?

  Kijkt u eerst op mhpf.nl voor het laatste pensioennieuws en wat er tot nu toe bekend is.

  Ook op de website pensioenduidelijkheid.nl is veel informatie over het nieuwe pensioenstelsel te vinden.

  Vindt u niet de juiste informatie, dan kunt contact opnemen met een van de pensioenspecialisten van Mhpf. Zij zijn tijdens kantoren mobiel bereikbaar en ook via de e-mail. Kijk voor hun gegevens op de homepage van mhpf.nl.

   

 • We horen en lezen steeds dat in het nieuwe pensioenstelsel iedereen een eigen pensioenpot krijgt. Maar klopt dat eigenlijk wel?

  Eigen pensioenpotje = eigen pensioenvermogen

  Op dit moment heeft niet iedereen al een eigen pensioenpot ook al wordt dit wel gedacht. Als het pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds heb je een ‘pensioenaanspraak’. Je hebt dan onder voorwaarden recht op een pensioenuitkering door het pensioenfonds. Geen eigen pot dus maar een pot van het pensioenfonds. Maar wel met de verplichting voor het pensioenfonds om daaruit de pensioenaanspraken uit te keren.

  Dat gaat veranderen. In het nieuwe stelsel ruilen deelnemers in het pensioenfonds hun voorwaardelijke aanspraak op pensioen in voor een recht op de inhoud van de eigen pensioenpot of een aandeel in een gedeelde pensioenpot. We spreken liever niet meer van een eigen pensioenpot maar van een eigen pensioenvermogen.

  Zolang u werkt, bouwt u pensioenvermogen op met het geld dat u en uw werkgever inleggen. Uw vermogen groeit verder door het rendement van de beleggingen. Als er geen premie meer wordt ingelegd kan uw vermogen nog steeds wel groeien door het rendement op de beleggingen.

  Gaat u met pensioen? Dan betaalt het pensioenfonds uit uw vermogen uw pensioeninkomen, zolang u leeft.

 • Ik ben jong, is er straks nog wel pensioen voor mij? 

  Jazeker, ook voor jongeren is er straks pensioen. Het opgebouwde pensioen via Mediahuis Nederland of Keesing is gebaseerd op de premies die zij zelf hebben ingelegd, op hetgeen de werkgever aan premie heeft ingelegd en het behaalde rendement daarop.