Bestuur

Het Mhpf bestuur heeft een veelheid aan taken. Het bepaalt de strategie van het fonds en houdt zich bezig met het beleggingsbeleid, het belegd vermogen, risicobeheer, de jaarrekening en de nieuwste ontwikkelingen op pensioengebied. Ook bepaalt het bestuur of en hoeveel er geïndexeerd wordt, stelt reglementen vast en draagt zorg voor zaken als compliance en het uitbestedingsbeleid.

Als beleggingsstrategie kiest het bestuur voor een beleggingsmix met een aanvaardbaar risicoprofiel waarmee voldoende rendement behaald kan worden om aan toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen.

Het bestuur bestaat uit zes leden. Drie (A) daarvan worden benoemd door werkgever Mediahuis Nederland. Twee (B) leden worden namens de werknemers gekozen door de Centrale Ondernemingsraad (COR) en één lid (C) wordt gekozen door de gepensioneerden. Het Mhpf bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

Het Mhpf bestuur heeft ook een dagelijks bestuur (DB).

Arno Reekers

(A) Voorzitter; Nieuwsregisseur De Telegraaf

Dagelijks bestuur; Vermogensbeheer commissie

Nathalie Neumann

(B) Secretaris; Group Privacy Specialist

Dagelijks bestuur; Risicomanagement commissie.

Jan-Henk Bouman

(A) Bestuurslid; CFO Keesing Media Group

Dick Hussaarts

(C) Bestuurslid

Vermogensbeheer commissie; Communicatie commissie.

Marco van der Laan

(B) Bestuurslid; Nieuwsregisseur bij De Telegraaf

Risicomanagement commissie; Communicatie commissie

Arne Mulder

(A) Bestuurslid; Business procesmanager bij Mediahuis Nederland

Risicomanagement commissie

Denise Broekhof

(A) Aspirant bestuurslid; Product Owner: Social media, nieuwsbrieven en push berichten

Yteke de Jong

(B) Aspirant bestuurslid; Verslaggever DFT