Wat moet u doen?

 • Overlijden
  • Mhpf krijgt van de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch bericht van uw overlijden. Als u echter in het buitenland overlijdt, moet uw partner of nabestaande dit aan Mhpf melden. Vervolgens neemt het fonds contact op met de nabestaande(n) om een partnerpensioen en/of wezenpensioen te verzorgen.
  • Als uw partner of nabestaande overlijdt, krijgt Mhpf daarvan ook bericht. Als deze echter in het buitenland woont, moet de uitvoerder van de nalatenschap dit aan het pensioenfonds melden.
 • Verhuizing

  Als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont, moet u uw nieuwe adres aan Mhpf doorgeven.

Na uw werkzame leven geniet u nu al enige tijd van uw pensioen .

Uw pensioen dat u ontvangt, krijgt u van:

 1. de overheid (Algemene Ouderdomswet (AOW ));
 2. één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars, afhankelijk bij hoeveel werkgevers u pensioen heeft opgebouwd gedurende uw loopbaan;
 3. een bank of verzekeraar indien u zelf heeft bijgespaard voor extra pensioen.

Middelloonregeling of eindloonregeling

De pensioenregeling die voor u geldt is een middelloonregeling of  eindloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening.

De middelloonregeling is een pensioenregeling waarin de hoogte van het ouderdomspensioen is gebaseerd op het gemiddelde loon dat een werknemer ontvangt vanaf het begin tot het einde van zijn of haar diensttijd.

Op 31 december 2015 is de eindloonregeling afgeschaft. De deelnemers waarbij op dat moment het eindloonrecht hoger was dan het middelloonrecht hebben het eindloonrecht toegekend gekregen.

Voorwaardelijke toeslagen

Op uw pensioen kunt u ook een verhoging, een toeslag krijgen. Deze toeslagen zijn ‘voorwaardelijk’. Dat wil zeggen dat Mhpf elk jaar besluit of er – afhankelijk van de financiële positie van het fonds – ruimte is om u een toeslag te geven. Deze zogenoemde toeslag (indexatie) is bedoeld om uw pensioenrechten aan te passen aan de stijging (in procenten) van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kijk in Pensioen 1-2-3 onder het kopje Waardevastpensioen welke toeslagen Mhpf de afgelopen jaren heeft verleend.

Terwijl u al geniet van uw pensioen kunnen zich in uw privéleven niettemin nieuwe situaties voordoen die van invloed zijn op het pensioen.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

Als u na pensionering trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft uw partner geen recht op een partnerpensioen .

 • Samenwonen

Als u na pensionering gaat samenwonen, kunt u uw partner niet in aanmerking laten komen voor een partnerpensioen.

In Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een goed beeld krijgen van uw AOW en alle pensioenrechten die u bij Mhpf en eventueel andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. U kunt inloggen met uw DigiD.

Daarnaast ontvangt u van Mhpf elk jaar in de maand januari een jaaropgave van uw opgebouwde pensioenrechten, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

In Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u ook zien of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Als u namelijk in het verleden uw opgebouwde partnerpensioen heeft uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen, is er nu geen partnerpensioen meer voor uw partner aanwezig.