Mhpf belegt uw pensioenvermogen met als doel een zo goed mogelijk pensioen voor al onze deelnemers. Het liefst laten we dat pensioen in de toekomst meegroeien met inflatie. Maar om dat te kunnen doen moeten we beleggingsrisico’s nemen. Dat doen we met een lange-termijn focus. Ook moeten we het pensioen beschermen tegen de invloed van grote renteschommelingen. Hoe we dat doen leest u in twee minuten in ons beleggingsbeleid.

Voor wie nog meer wil weten hebben we hier een uitgebreide samenvatting van ons beleggingsbeleid.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen
In het nieuwe maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid van Mhpf ligt de focus op persvrijheid, mensenrechten en reductie van de klimaatbelasting. Ook sluiten Mhpf enkele schadelijke sectoren uit. Het beleid is gebaseerd op het deelnemersonderzoek uit 2019 en de prioriteiten van de aangesloten werkgevers.

Mhpf houdt een aandelenportefeuille van zo’n € 420 miljoen aan en gebruikt het stemrecht op deze aandelen actief. Daarnaast spreekt Mhpf bedrijven waarin het belegt samen met andere pensioenfondsen actief aan op misstanden.

 

In het Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2021 legt Mhpf verantwoording af over de uitvoering van het MVB beleid: uitsluitingen, risicoreductie en stewardship. Mhpf is ondertekenaar van het Internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) convenant tussen een groot aantal pensioenfondsen en maatschappelijke organisaties. In het jaarverslag gaan we ook in op de activiteiten in het kader van dat convenant.

 

 

Onderdeel van het MVB-beleid van Mhpf is het uitsluiten van staatsobligaties van landen die de persvrijheid ernstig schenden, en het uitsluiten van aandelen van ondernemingen die controversiële wapens produceren of zich schuldig maken aan ernstige misstanden. Die staan op de meest recente uitsluitingenlijst. Om te laten zien waarin Mhpf wel belegt, publiceren we elk jaar een compleet overzicht van onze aandelenbeleggingen.

Stembeleid

Mhpf is een betrokken aandeelhouder in de bedrijven waarin het belegt. Mhpf stemt op aandeelhoudersvergaderingen, maar gaat ook de dialoog aan met bedrijven. In de kwartaal stemrapportage staat een samenvatting van de betrokkenheidsactiviteiten. In de detailrapportage staat per onderneming hoe we gestemd hebben. Uitgangspunt is ons stembeleid. Jaarlijks toetsen we of het door onze uitvoerder gehanteerde stembeleid voldoende overeen komt met dit beleid.

 

Regelgeving

In deze verklaring staat hoe Mhpf omgaat met de verplichtingen rond het verstrekken van informatie over duurzaamheidsrisico’s.