Mhpf belegt uw pensioenvermogen met als doel een zo goed mogelijk pensioen voor al onze deelnemers. Het liefst laten we dat pensioen in de toekomst meegroeien met inflatie. Onze ambitie is om op lange termijn het grootste deel van de inflatie te kunnen compenseren. Maar om dat te kunnen doen moeten we beleggingsrisico’s nemen. Sparen levert niet genoeg op om de toekomstige pensioenen te betalen. We nemen beleggingsrisico’s, en doen dat met een lange-termijn focus. Ook moeten we het pensioen beschermen tegen de invloed van grote renteschommelingen. Daarom dekken we een flink deel van het renterisico af.

We spreiden onze beleggingen zorgvuldig en kijken goed naar de risico’s. De afgelopen 10 jaar (2013 – 2022) hebben we gemiddeld 4,3% rendement behaald met onze beleggingen. Hoe we dat doen leest u in twee minuten in ons beleggingsbeleid.

Voor wie nog meer wil weten hebben we hier een uitgebreide samenvatting van ons beleggingsbeleid.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In het nieuwe maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid van Mhpf ligt de de focus op persvrijheid, mensenrechten en de risico’s van grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook sluit Mhpf enkele schadelijke sectoren uit. Het beleid is gebaseerd op het deelnemersonderzoek en de prioriteiten van de aangesloten werkgevers.

Mhpf houdt een aandelenportefeuille van zo’n € 320 miljoen aan en gebruikt het stemrecht op deze aandelen actief. Daarnaast spreekt Mhpf bedrijven waarin het belegt samen met andere pensioenfondsen actief aan op beleid om misstanden en daarmee verbonden beleggingsrisico’s te voorkomen.

 

 

In het Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2022 legt Mhpf verantwoording af over de uitvoering van het MVB beleid: uitsluitingen, risicoreductie in kritische sectoren, en stewardship (stemmen en engagement).

 

Onderdeel van het MVB-beleid van Mhpf is het uitsluiten van staatsobligaties van landen die de persvrijheid ernstig schenden, en het uitsluiten van aandelen van ondernemingen die controversiële wapens produceren of zich schuldig maken aan ernstige misstanden. Die staan op de meest recente uitsluitingenlijst. Daarnaast passen we de actuele sanctielijsten van de Nederlandse overheid en de Europese Unie toe. Om te laten zien waarin Mhpf wel belegt, publiceren we elk jaar een compleet overzicht van onze aandelenbeleggingen.

Stembeleid

Mhpf is een betrokken aandeelhouder in de bedrijven waarin het belegt. Mhpf stemt op aandeelhoudersvergaderingen, maar gaat ook de dialoog aan met bedrijven. In de kwartaal stemrapportage staat een samenvatting van de betrokkenheidsactiviteiten. In de detailrapportage staat per onderneming hoe we gestemd hebben. Uitgangspunt is ons stembeleid. Jaarlijks toetsen we of het door onze uitvoerder gehanteerde stembeleid voldoende overeen komt met dit beleid.

Regelgeving

In deze verklaring staat hoe Mhpf omgaat met de verplichtingen rond het verstrekken van informatie over duurzaamheidsrisico’s.