Wat moet ik doen?

  • Parttime werken

    Uw werkgever geeft automatisch aan Mhpf door hoeveel minder u bent gaan werken. U hoeft dus zelf niets te doen.

  • Onbetaald verlof
    • U moet met uw werkgever afspraken maken over onbetaald verlof.
    • Uw werkgever geeft automatisch aan Mhpf door hoeveel minder u bent gaan werken. U hoeft dus zelf niets te doen.

Na een periode van hard werken, vindt u misschien dat nu het moment is aangebroken om meer tijd te besteden aan familie, hobbies of andere activiteiten. U wilt daarom (tijdelijk) minder gaan werken. Uiteraard heeft dit direct invloed op uw pensioenopbouw, omdat u in verhouding minder premie betaalt.

Ook kunt u kiezen voor een periode van onbetaald verlof. Om een lange, verre reis te maken bijvoorbeeld of om zieke familieleden te verzorgen. Wat heeft dit voor gevolgen voor uw pensioen ?

Met uw werkgever kunt u afspreken om uw pensioenopbouw voor een periode van maximaal 18 maanden voort te zetten. Ook het partnerpensioen , wezenpensioen en de premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid blijven verzekerd zoals dat vóór de verlofperiode het geval was. Uw werkgever stelt hiervoor een pensioenpremie vast die gebaseerd is op het salaris (en eventueel parttime percentage) dat u tot dusver verdiende.