Op deze pagina vindt u recente informatie over de ontwikkelingen rond de nieuwe pensioenwet en welke de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioen.

Duidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel

Op de website pensioenduidelijkheid.nl wordt op een eenvoudige en begrijpelijke manier uitleg gegeven over wat er blijft en wat er gaat wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel.

De website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.