Op deze pagina vindt u recente informatie over de ontwikkelingen rond de nieuwe pensioenwet en welke de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioen.

Ons nieuwe pensioen

De website “Ons nieuwe pensioen” is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op deze site, ons nieuwe pensioen, wordt op een eenvoudige en begrijpelijke manier uitleg gegeven over wat er blijft en wat er gaat wijzigingen in uw pensioen.