Wat moet u doen?

  • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

    Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap wilt stopzetten, dan hoeft u dit niet aan Mhpf te melden. Mhpf krijgt hiervan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen (BRP).

    Mogelijk hebben u en uw partner afspraken gemaakt over een andere verdeling van de rechten op ouderdoms- en partnerpensioen als u uit elkaar gaat. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan Mhpf laten weten. Het formulier Mededeling van scheiding dat u daarvoor kunt gebruiken, vindt u hier.

  • Samenlevingsovereenkomst

    Als u een samenlevingsovereenkomst heeft, moet u Mhpf wel laten weten wanneer u uit elkaar gaat. Dit is belangrijk, omdat uw partner bij uw overlijden dan voor partnerpensioen in aanmerking komt. Mogelijk hebben u en uw partner afspraken gemaakt over een andere verdeling van de rechten op ouderdoms- en partnerpensioen als u uit elkaar gaat. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan Mhpf laten weten. Het formulier Mededeling van scheiding dat u daarvoor kunt gebruiken, vindt u hier.

Een scheiding vraagt meestal veel van u. Naast de emotionele kant zitten er ook verschillende zakelijke aspecten aan vast, waaronder op pensioengebied.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap ontbinden

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap wilt stopzetten, dan houdt uw ex-partner recht op partnerpensioen  als u komt te overlijden. Daarnaast heeft de ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen wanneer u met pensioen gaat. Het betreft hier de pensioenrechten die zijn opgebouwd in de periode waarin u was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had. Het kan echter ook zijn dat u en uw partner afspraken hebben gemaakt over een andere verdeling van de pensioenrechten. De verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen in de huwelijkse periode is geregeld in de Wet Verdeling van ouderdomspensioen bij Scheiding (Wet VPS).

Het partnerpensioen bedraagt over het algemeen 70% van het ouderdomspensioen. 

Samenlevingsovereenkomst ontbinden

Woont u samen en heeft u met uw partner een samenlevingsovereenkomst afgesloten, dan heeft u wellicht ook vastgelegd wat er moet gebeuren als u weer uit elkaar gaat. Misschien wilt u dan bijvoorbeeld dat u ex-partner bij uw overlijden geen partnerpensioen meer ontvangt. Ook nadat u uit elkaar bent gegaan, kunt u hierover nog afspraken maken.