Wat moet ik doen?

 • U hoeft niets te doen. U bouwt automatisch pensioen op bij Mhpf

  Bij indiensttreding krijgt elke medewerker binnen 3 maanden een startbrief van het fonds met daarin informatie over de pensioenregeling en Pensioen 1-2-3.

 • Waardeoverdracht

  Indien u uw elders opgebouwde pensioen wilt overdragen aan Mhpf kunt u bij het fonds een zogenoemd verzoek tot waardeoverdracht indienen. U krijgt van het pensioenfonds daarvoor automatisch een formulier toegestuurd. U kunt het formulier ook hier vinden.

  Als u het verzoek heeft ingediend, gaat de procedure tot waardeoverdracht van start. Mhpf vraagt bij uw vorige pensioenuitvoerder een opgave van uw opgebouwde pensioenaanspraken. Op basis hiervan stuurt het fonds u een offerte voor de waardeoverdracht. Als u hiermee akkoord gaat, worden uw pensioenaanspraken overgedragen aan het fonds.

 • Voor- en nadelen van waardeoverdracht

  + Alle pensioenrechten die u bij verschillende pensioenfondsen heeft opgebouwd, kunt u onderbrengen in één pensioenfonds. Alles overzichtelijk in één fonds;

  + Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een hogere dekkingsgraad, waardoor de kans op indexatie toeneemt;

  + Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een betere pensioenregeling;

  – Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een lagere dekkingsgraad;

  – Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een soberder pensioenregeling;

  – Het nieuwe pensioenfonds is een verzekeraar die uw pensioenaanspraken in een kapitaalverzekering onderbrengt. Met dit kapitaal moet u als u met pensioen gaat uw pensioenaanspraken inkopen.

Gaat u werken bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bedrijven die bij Mhpf zijn aangesloten? Hartelijk gefeliciteerd! Als nieuwe werknemer bouwt u nu pensioen op bij het fonds. Mits u niet verplicht bent deel te nemen aan een pensioenfonds met een bedrijfstakregeling, zoals bijvoorbeeld het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB).

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Ten eerste bouwt u pensioen op over uw vaste salaris tot maximaal € 85.711,- (2024). En ten tweede houdt het pensioenfonds rekening met de AOW -uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Dit deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise . De franchise voor 2024 bedraagt € 15.000,-. Over het gemaximeerde brutoloon min de franchise bouwt u jaarlijks 1,55% bij MH NL en 1,55% bij Keesing aan pensioen op.

De pensioenpremie bedraagt voor MH NL 25,0% en betaalt u zelf een derde van de premie (8,33%) en uw werkgever twee derde (16,67%). De pensioenpremie bedraagt voor Keesing 21,9% en betaalt u zelf een derde van de premie (7,3%) en uw werkgever twee derde (14,6%).

Als pensioenregeling hanteert Mhpf voor zijn werknemers een middelloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening. Hierbij wordt de hoogte van het pensioen gebaseerd op het gemiddelde loon dat een werknemer vanaf het begin tot het einde van zijn of haar diensttijd heeft ontvangen.

 Toeslag

Daarnaast besluit Mhpf elk jaar of er – afhankelijk van de financiële positie van het fonds – ruimte is om een toeslag op uw pensioen te geven. Deze zogenoemde indexatie dient om uw pensioenrechten aan te passen aan de procentuele stijging van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nieuwe baan en waardeoverdracht                                                                                                   

Als u van werkgever wisselt, verandert u meestal ook van pensioenfonds. Vaak sluiten de pensioenregelingen van de verschillende fondsen niet goed op elkaar aan. Dat kan voor uw totale pensioenopbouw ongunstig zijn. U kunt de pensioenaanspraken die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd overdragen aan Mhpf. Dit wordt pensioen - of waardeoverdracht genoemd.

Of het aantrekkelijk voor u is om opgebouwde pensioenaanspraken over te hevelen, hangt af van tal van factoren zoals verschillen tussen de pensioenregelingen en het verschil in dekkingsgraad . Mhpf en uw vorige pensioenuitvoerder kunnen u advies geven over wat het beste bij uw specifieke situatie past.

In Mijnpensioenoverzicht kunt een goed beeld krijgen van alle pensioenrechten die u bij Mhpf en eventueel andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook kunt u zien hoe groot deze rechten zullen zijn op het moment dat u met pensioen gaat.