Door onvoorziene omstandigheden in uw leven kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw werk bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven, dan loopt de opbouw van uw pensioen gewoon door tot u op AOW -gerechtigde leeftijd met pensioen gaat. Vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA; na 104 weken arbeidsongeschiktheid) heeft u recht om uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voort te zetten zonder hiervoor premie te betalen.

Deze (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Dit wordt door uitkeringsinstantie UWV vastgesteld. Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid geldt voor u een (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw en een gedeeltelijke premievrijstelling.

De premievrije voortzetting is afhankelijk van het toekenningspercentage waarop de uitkering als gevolg van de WAO/WIA is gebaseerd.

Mate van arbeidsongeschiktheid     Percentage premievrije                                                                          in de zin van de WAO                          voortzetting           

0 – 25%                                                   0%

25 – 45%                                                 25%

45 – 65%                                                 50%

65 – 100%                                             100%

Mate van arbeidsongeschiktheid    Percentage premievrije                                                                          in de zin van de WIA                          voortzetting    

0 – 35%                                                    0%

35 – 45%                                                  25%

45 – 65%                                                  50%

65 – 100%                                              100%