Een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. De website maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van de opgebouwde AOW-rechten. www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vandaag het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Hiermee kunnen 55-plussers inzicht krijgen in de keuzes die zij kunnen maken over hun pensionering. Het Nibud wil dat het voor consumenten duidelijk is wat pensionering op enig moment – nu en in de toekomst – voor hen betekent.

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. www.afm.nl

 

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen. www.dnb.nl

 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. www.svb.nl

 

 

Alle informatie over de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl of u kunt bellen met telefoonnummer 1400.

 

 

De Pensioenfederatie behartigt de belangen van Nederlandse ondernemingspensioenfondsen in Nederland en de andere Europese landen.  www.pensioenfederatie.nl

 

 

Pensioenfonds PGB is de uitvoerder van pensioenregelingen voor branches en ondernemingen in de informatie- en mediasector.  www.pensioenfondspgb.nl

 

De Grafimedia fondsen verzorgen voor de grafimediabranche Vut/pre-pensioenregelingen, de bedrijfsspaarregelingen en een aantal sociale regelingen voor het Algemeen Sociaal Fonds (ASF), waaronder  ASF/Gezondheidszorg en het Garantiefonds).                                                                                         www.grafimediafondsen.nl