Als u uit dienst gaat, informeert Mhpf u over de mogelijkheid van afkoop.We spreken van een klein pensioen wanneer het bedrag dat na pensionering per jaar uitgekeerd wordt, onder de € 520,35 (2022) ligt. De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari 2019 van kracht. Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 520,35 (2022) per jaar en u neemt dit niet mee naar uw nieuwe pensioenregeling?

De nieuwe wet bepaalt dat oud-werknemers hun kleine pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt, niet meer kunnen afkopen. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

  1. De pensioenuitvoerder van de oud-werknemer mag een klein pensioen nog steeds afkopen als het in vijf jaar minimaal vijf keer niet is gelukt om dit over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder;
  2. De pensioenuitvoerder van de (oud-)werknemer mag een klein pensioen afkopen als deze met pensioen gaat.

Sommige pensioenuitvoerders maken namelijk geen gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen samen te voegen en actief over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Mhpf heeft ervoor gekozen dit wel te doen.