AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Wanneer u precies AOW gaat ontvangen, kunt u berekenen op de site www.svb.nl >AOW.