Hieronder wordt verstaan het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.