Pensioenregeling waarin de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het laatst verdiende salaris, het eindloon.

 

Contact opnemen met Mhpf