De franchise ofwel AOW-franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Er wordt namelijk in de pensioenopbouw rekening gehouden met het feit dat u na uw pensioengerechtigde leeftijd recht heeft op een AOW-uitkering. Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden dan zou u na uw pensioengerechtigde leeftijd (dit is de AOW-leeftijd) te veel pensioen ontvangen in vergelijking met uw werkzame periode.