Het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) besluit elk jaar of er – afhankelijk van de financiële positie van het fonds – ruimte is om een toeslag op uw pensioen te geven. Deze zogenoemde indexatie of toeslag dient om uw pensioenrechten aan te passen aan de procentuele stijging van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toeslag is dus voorwaardelijk en geldt voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.

De toeslag ofwel inflatieaanpassing is van groot belang voor uw pensioenopbouw. Inflatie vermindert de waarde van het geld en dus ook van uw pensioenaanspraken. Door uw pensioenaanspraken te verhogen met een inflatiepercentage behoudt uw pensioenaanspraak zijn koopkracht.