Pensioenregeling van een onderneming waarbij de hoogte van het pensioen gebaseerd is op het gemiddelde loon dat een werknemer vanaf het begin tot het einde van zijn of haar diensttijd heeft ontvangen.