Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw werkgever betaalt een premie aan een pensioenuitvoerder. Meestal betaalt u als werknemer ook een deel van de premie.

Er zijn twee uitkeringsovereenkomsten:

Middelloonregeling

Het pensioen wordt bepaald door het aantal jaren dat u in dienst bent bij uw werkgever en door de hoogte van uw gemiddelde salaris gedurende deze periode.

Eindloonregeling

Het pensioen wordt bepaald door het aantal jaren dat u in dienst bent en door het salaris dat u het laatst verdiende. Deze regeling komt nu nog maar sporadisch voor.