Als u komt te overlijden, dan krijgen uw kinderen wezenpensioen als u bij Mediahuis Nederland werkt of bij een van de andere bedrijven die bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) zijn aangesloten.

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het door u te behalen ouderdomspensioen en loopt door totdat uw kind 18 jaar wordt. Als een kind daarna nog studeert, loopt het wezenpensioen door tot 27 jaar. Daarbij is het wel nodig om jaarlijks een studieverklaring aan Mhpf te overleggen.