Op 20 december 2018 heeft een groot aantal pensioenfondsen samen met diverse ministeries en maatschappelijke organisaties een convenant gesloten waarin ze samen optrekken om misstanden aan te kaarten bij bedrijven waarin veel pensioenfondsen beleggen. Tpf is een van de ondertekenaars en hoopt dat via gesprekken druk uitoefenen helpt in situaties waarin uitsluiting of stemmen op aandeelhoudersvergaderingen niet geschikt of effectief zijn.

Dit convenant wordt de vijfde pijler van het ESG-beleid van Tpf. ESG staat voor environmental, social, governance. De bestaande pijlers van het ESG-beleid van Tpf:

  • Uitsluiting van beleggingen in ondernemingen die in strijd handelen met de UN Global Compact Tpf belegt niet in aandelen en obligaties van ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global Compact. Ook probeert Tpf de beheerders van fondsbeleggingen te overtuigen om ook niet in deze ondernemingen te beleggen. Het Global Compact initiatief van de Verenigde Naties is een van de grootste op het gebied van duurzaam ondernemen en gaat over een breed palet van zaken zoals kinderarbeid, vrijheid om vakbonden op te richten, het vermijden van onnodige gezondheidsrisico’s bij personeel en klanten, en het tegengaan van omkoping en andere vormen van fraude. Tpf investeert al heel lang niet meer in bedrijven die clustermunitie, nucleaire en chemische wapens maken. In totaal staan er circa 100 bedrijven op de uitsluitingslijsten van Tpf.
  • Uitsluiting van beleggingen in staatsobligaties van landen die persvrijheid te ernstig schenden Tpf belegt niet in staatsobligaties van landen wier overheden stelselmatig het journalistieke werk belemmeren. Hierbij hanteert Tpf de zwarte lijst van landen die de journalistenorganisatie Reporters without Borders heeft opgesteld.
  • Uitoefening stemrecht Tpf gebruikt waar mogelijk zijn stemrecht in alle ondernemingen waarin het rechtsreeks via aandelen belegt. Tpf stemde voor 2018 al bij Nederlandse beursfondsen in portefeuille, maar die vormen slechts een klein deel van de aandelenportefeuille. Het regelwerk om dit mogelik te maken is bijna afgerond en in 2019 zal Tpf ook vaker op tpf.nl rapporteren hoe het heeft gestemd.
  • PRI signatory eis Tpf stelt alleen nog externe vermogensbeheerders aan die zogeheten PRI signatory zijn. Dat wil zeggen dat zij de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties onderschrijven.

Deelnemersonderzoek

Tpf gaat in 2019 weer een deelnemersonderzoek doen. Daarin krijgt ook u de kans te vertellen wat u belangrijk vindt bij het beheer van het pensioenvermogen van Tpf.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer