Raad van toezicht per 1 januari 2018

Sinds begin dit jaar wordt het toezicht op het beleid en de organisatie van het Telegraafpensioenfonds (Tpf) uitgevoerd door een raad van toezicht. Daarvoor werden deze activiteiten uitgevoerd door een visitatiecommissie. Reden voor deze verandering in toezicht is dat volgens de Verzamelwet Pensioenen een pensioenfonds een raad van toezicht moet instellen wanneer het belegd vermogen hoger is dan € 1 miljard. Dat is nu bij Tpf – met een belegd vermogen van meer dan € 1,1 miljard – het geval.

De raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke deskundigen die een oordeel geven over de beleids- en bestuursprocedures, de ‘checks and balances’ binnen Tpf en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op langere termijn.

Deze week zal het Tpf bestuur voor het eerst samenkomen met deze nieuwe raad van toezicht. De raad bestaat uit drie personen. De Nederlandsche Bank (DNB) is begin dit jaar akkoord gegaan met de voorgenomen benoeming. De leden van de raad van toezicht zijn geïnstalleerd voor een periode van vier jaar.

Rein Godding, voorzitter en speciale aandacht voor algemene en bestuurlijke zaken;

Peter Mannaert, speciale aandacht voor financieel-economische zaken en vermogensbeheer;

Renske Biezeveld, speciale aandacht voor communicatie en juridische zaken.

Rein Godding heeft brede kennis van en ervaring in de pensioenwereld. Momenteel is hij directeur van het pensioenfonds Robeco en lid van het belanghebbendenorgaan van Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds. Hiervoor was Godding directeur van het bestuursbureau van het bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart en bekleedde hij verschillende functies bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Peter Mannaert is uitstekend bekend met de mediawereld. Zo had hij bestuursfuncties bij mediabedrijf Sanoma en het pensioenfonds van Sanoma. Ook is hij goed ingevoerd in de beleggingskant van de pensioenen. Naast bestuurslid van onder meer het bedrijfstakpensioenfonds Bakkers en van het Pensioenfonds Tandtechniek is Mannaert bij deze fondsen ook voorzitter van de beleggingsadviescommissie.

Renske Biezeveld heeft ruime ervaring op het gebied van pensioenregelgeving en de toepassing en overdracht hiervan. Zij werkt momenteel als beleidsadviseur pensioenen bij MN, een pensioenuitvoerder voor de maakindustrie. Eerder was Biezeveld als lector pensioenmanagement verbonden aan Hogeschool Rotterdam.

De selectiecommissie, bestaande uit leden van het verantwoordingsorgaan en het bestuur, heeft geconstateerd dat de raadsleden elkaar uitstekend aanvullen. Het verantwoordingsorgaan en bestuur hebben dan ook het volste vertrouwen dat zij hun taken deskundig zullen uitvoeren en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstpannen van het fonds.

 

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer