Telegraafpensioenfonds (Tpf) heeft in 2018 een beleggingsrendement behaald van -2,3%*. Het was voor het eerst sinds 2008 dat Tpf over een heel jaar verlies leed op de beleggingsportefeuille. Over de afgelopen vijf jaar haalde Tpf gemiddeld 6,7% positief rendement. De meest veilige beleggingen, vooral bedoeld om het renterisico van Tpf af te dekken, rendeerden vorig jaar het best. Op vrijwel alle andere beleggingen, van bedrijfsobligaties tot aandelen, werden verliezen geleden.

Het rendement van -2,3% was 1,2% lager dan het benchmarkrendement. Met name in de aandelenportefeuille pakten de gemaakte beleggingskeuzes teleurstellend uit.

Nadere toelichting

Het jaar 2018 begon met name op de aandelenmarkten goed. Het vierde kwartaal liet een totaal ander beeld zien. Zorgen dat de economische groei over zijn hoogtepunt heen was, tegenvallende economische groei in China en geopolitieke spanningen drukten de aandelenkoersen sterk in de min. De lange rente daalde ook iets, wat de verliezen voor de portefeuille iets dempte. Desondanks verloor de portefeuille in het vierde kwartaal ruim 3%.

De lange rente daalde gemeten over heel 2018 licht. De in 2017 verhoogde afdekking van het renterisico bewees daardoor afgelopen jaar zijn waarde.

Eind 2018 was ongeveer 34% van de portefeuille in aandelen (29%) en vastgoed (5%) belegd, twee procentpunten minder dan eind 2017. Tpf heeft gekozen voor een gematigd defensief beleggingsbeleid, dat erop is gericht de koopkracht van de huidige en toekomstige pensioenen zoveel mogelijk op niveau te houden.

*  Alle cijfers in dit nieuwsbericht zijn onder voorbehoud. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag 2018 van Telegraafpensioenfonds, dat in juni 2019 verschijnt.

 

Meest recente nieuws

13 september 2022

Beleidsdekkingsgraad loopt in augustus op naar 122,0%

Inflatie en rentes blijven oplopen
Lees meer
05 september 2022

Mhpf verhoogt pensioenen per 1 oktober 2022

2,03% erbij voor alle deelnemers.
Lees meer
21 juli 2022

Beleggingsrendement Mhpf in tweede kwartaal -10,9%

Inflatie, recessie-angst en oplopende rente doen invloed gelden
Lees meer