2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Heel veel mensen en bedrijven hadden het moeilijk door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Financiële markten hadden een veel rooskleuriger beeld van de wereld – met name in de laatste drie kwartalen van het jaar. In 2019 joeg de rentedaling de aandelenkoersen op, en in 2020 herhaalde dat zich. In reactie op de abrupte afkoeling van de economie door de pandemie verlaagde met name de Amerikaanse centrale bank de rente sterk. En de Europese Centrale Bank beloofde de rentes nog heel lang laag te houden.

Beleggers gingen daardoor meer in aandelen en minder in obligaties beleggen. Dat joeg de aandelenkoersen op. Daar kwam nog bij dat door de economische steunpakketten de vraag naar producten en diensten niet eens zo heel veel terugviel, wat beleggers ook geruststelde. Tot slot stemde in het vierde kwartaal het beschikbaar komen van vaccins de markten positief.

Het resultaat van deze ontwikkelingen: in het vierde kwartaal bedroeg het rendement op de beleggingen van Mhpf 5,4%. Het jaarrendement 2020 kwam uit op 9,4%. Het grootste deel van dat jaarrendement kwam uit de afdekking van het renterisico, maar ook de meer risicovolle beleggingen rendeerden positief, met uitzondering van vastgoed, dat 0,1% van zijn waarde verloor.

Bij de beleggingen die primair worden aangehouden voor de afdekking van het renterisico steeg de gecombineerde staatsobligatie- en renteswapportefeuille 17,5% in waarde. Bedrijfsobligaties en hypotheken plusten 2,8%. Mhpf hield in 2020 de afdekking van het renterisico stabiel op een niveau net onder 60%.

High yield obligaties plusten 3,1% en aandelen 2,7% na toerekening van het rendement op de valuta-afdekking. Per 31 december was bijna 37% van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed, beduidend meer dan in het derde kwartaal.

*  Alle cijfers in dit nieuwsbericht zijn onder voorbehoud. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag 2020 van Mhpf, dat eind mei verschijnt.

 

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer