2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Heel veel mensen en bedrijven hadden het moeilijk door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Financiële markten hadden een veel rooskleuriger beeld van de wereld – met name in de laatste drie kwartalen van het jaar. In 2019 joeg de rentedaling de aandelenkoersen op, en in 2020 herhaalde dat zich. In reactie op de abrupte afkoeling van de economie door de pandemie verlaagde met name de Amerikaanse centrale bank de rente sterk. En de Europese Centrale Bank beloofde de rentes nog heel lang laag te houden.

Beleggers gingen daardoor meer in aandelen en minder in obligaties beleggen. Dat joeg de aandelenkoersen op. Daar kwam nog bij dat door de economische steunpakketten de vraag naar producten en diensten niet eens zo heel veel terugviel, wat beleggers ook geruststelde. Tot slot stemde in het vierde kwartaal het beschikbaar komen van vaccins de markten positief.

Het resultaat van deze ontwikkelingen: in het vierde kwartaal bedroeg het rendement op de beleggingen van Mhpf 5,4%. Het jaarrendement 2020 kwam uit op 9,4%. Het grootste deel van dat jaarrendement kwam uit de afdekking van het renterisico, maar ook de meer risicovolle beleggingen rendeerden positief, met uitzondering van vastgoed, dat 0,1% van zijn waarde verloor.

Bij de beleggingen die primair worden aangehouden voor de afdekking van het renterisico steeg de gecombineerde staatsobligatie- en renteswapportefeuille 17,5% in waarde. Bedrijfsobligaties en hypotheken plusten 2,8%. Mhpf hield in 2020 de afdekking van het renterisico stabiel op een niveau net onder 60%.

High yield obligaties plusten 3,1% en aandelen 2,7% na toerekening van het rendement op de valuta-afdekking. Per 31 december was bijna 37% van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed, beduidend meer dan in het derde kwartaal.

*  Alle cijfers in dit nieuwsbericht zijn onder voorbehoud. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag 2020 van Mhpf, dat eind mei verschijnt.

 

Meest recente nieuws

16 augustus 2023

Dat nieuwe pensioenstelsel; wat betekent dat voor mij?

Op maandag 21 augustus start het ministerie van Sociale Zaken met een grote publiekscampagne over het nieuwe stelsel.
Lees meer
31 juli 2023

Interview met Mhpf in PensioenPro

De pensioensector is ‘communicatief heel zwak’ en moet veel meer de media opzoeken, stelt Arno Reekers,
Lees meer
24 juli 2023

2e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het tweede kwartaal licht.
Lees meer