In 2021 zette het economisch herstel door tegen een achtergrond van een historisch lage rente. Die rente begon in de tweede helft van het jaar wel op te lopen, net als de inflatie.

Veel bedrijven konden door logistieke problemen minder leveren dan hun klanten vroegen. Op wat ze wel verkochten konden ze daardoor vaak meer winst maken, wat hun koersen opstuwde. Nog belangrijker was dat beleggers bang waren dat hun obligaties minder waard werden bij een stijgende rente. Ze verschoven naar aandelen en dat joeg de aandelenkoersen op.

Die effecten bij elkaar opgeteld zorgden voor een rendement op de aandelenportefeuille van Mhpf van 28,7%. Andere risicovolle beleggingen rendeerden ook goed, maar minder extreem. Vastgoedfondsen werden 11,6% meer waard en high yield obligaties boekten 4,0% rendement.

De returnportefeuille presteerde met in totaal 20,5% rendement beter dan de benchmark. Mhpf belegde in 2021 meer in de returnportefeuille dan voorgaande jaren en zal dat ook in 2022 weer doen. De totale portefeuille loopt daardoor iets meer risico, maar de rendementsverwachting verbetert tegelijkertijd. Mhpf bracht ook de blootstelling aan bedrijven die veel CO2 uitstoten, terug. Zo loopt de portefeuille minder risico in de energietransitie en wordt die minder geraakt door stijgende olie- en gasprijzen.

De matchingportefeuille, die vooral de dekkingsgraad beschermt, versloeg de benchmark, maar daalde wel 7,9% in waarde als gevolg van de rentestijging. Binnen deze portefeuille realiseerden alleen woninghypotheken een positief rendement. De afdekking van het renterisico stond eind 2021 op 58,2%, bijna gelijk aan 2020.

Met 3,9% rendement over de totale portefeuille versloeg Mhpf de benchmark (+1,8%).

In de laatste vijf jaar maakte de Mhpf portefeuille gemiddeld 6,5% rendement per jaar tegenover 6,2% voor de benchmark.

 

*  Alle cijfers in dit nieuwsbericht zijn onder voorbehoud. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag 2021 van Mhpf, dat eind mei verschijnt.

 

Meest recente nieuws

13 september 2022

Beleidsdekkingsgraad loopt in augustus op naar 122,0%

Inflatie en rentes blijven oplopen
Lees meer
05 september 2022

Mhpf verhoogt pensioenen per 1 oktober 2022

2,03% erbij voor alle deelnemers.
Lees meer
21 juli 2022

Beleggingsrendement Mhpf in tweede kwartaal -10,9%

Inflatie, recessie-angst en oplopende rente doen invloed gelden
Lees meer