Inflatie was in 2022 bijna niet uit het nieuws te slaan. Supermarktprijzen en energiekosten stegen voor veel mensen fors. Er werden internationaal renteverhogingen doorgevoerd om de inflatie te beteugelen. Een hogere rente is goed voor de dekkingsgraad van Mhpf, maar slecht voor de beleggingsrendementen: koersen van obligaties dalen door rentestijgingen, en aandelen in bedrijven worden minder waard doordat die bedrijven meer geld kwijt zijn aan rentebetalingen op hun schulden.

Het rendement op de beleggingsportefeuille was dan ook fors negatief: -20,6%. Omdat de minst riskante beleggingen van Mhpf ook het meest gevoelig zijn voor de rente, ontstond een ongewoon beeld. De zwaarste verliezen werden geleden in de matching-portefeuille, gericht op bescherming van de dekkingsgraad. De portefeuille staatsobligaties en renteswaps verloor 35,6%, bedrijfsobligaties 14,0% en Nederlandse woninghypotheken 17,9%. De waarde van de pensioenverplichtingen op de balans van Mhpf daalde met -27,2% eveneens hard. Deze daling staat los van het effect van de toegekende toeslagen per 1 oktober 2022 en 1 januari 2023. De bescherming van de dekkingsgraad is in 2022 effectief gebleken.

In de return-portefeuille, waarin Mhpf de meer riskante beleggingen aanhoudt, waren de verliezen een stuk kleiner. High yield obligaties verloren 10,0% en aandelen verloren 10,2% (zonder effect afdekking valutarisico). Infrastructuur aandelen eindigden 2022 op -2,2% en vastgoed op -3,1%.

Met -20,6% rendement presteerde de beleggingsportefeuille zwakker dan de benchmark (-19,5%). In de laatste vijf jaar maakte de Mhpf portefeuille gemiddeld 0,8% rendement per jaar tegenover 1,0% voor de benchmark.

Het jaarrendement 2022 is inclusief het rendement van -0,9% over het vierde kwartaal.

*  Alle cijfers in dit nieuwsbericht zijn onder voorbehoud. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag 2022 van Mhpf, dat eind mei verschijnt.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer