Mhpf heeft in het derde kwartaal van 2022 een rendement behaald van -3,8%. Uitgezonderd infrastructuur moesten alle beleggingen wat inleveren. De grootste waardedalingen waren te zien bij langlopende obligaties en renteswaps in de matching-portefeuille. Die werden door de snel oplopende rente 7,4% minder waard. Mhpf heeft de afdekking van het renterisico in het derde kwartaal stabiel gehouden op 60%.

Aandelen en bedrijfsobligaties moesten licht inleveren. Hypotheken, in de eerste twee kwartalen een van de zwaarst verliezende beleggingen, verloren in het derde kwartaal nauwelijks verder terrein.

Mhpf dekt het risico dat de dollar verzwakt ten opzichte van de euro deels af. In het derde kwartaal verzwakte de euro juist aanzienlijk, wat bijdroeg aan het negatieve kwartaalrendement.

In de eerste twee kwartalen leed Mhpf al verlies op de beleggingen, waardoor het rendement over heel 2022 na drie kwartalen op -19,8% staat.

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer