Mhpf heeft in het eerste kwartaal van 2022 een rendement behaald van -6,5%. Uitgezonderd vastgoed eindigden alle beleggingen in de min. De grootste waardedalingen waren het gevolg van de snel oplopende rente: langlopende obligaties en renteswaps in de matching-portefeuille. Die verloor 9% van zijn waarde. Mhpf heeft in het licht van de rentestijgingen de afdekking van het renterisico in het eerste kwartaal meermaals aangepast tot een niveau van 57% per eind maart.

De hoge grondstofprijzen raakten ook aandelen, die ruim 4% inleverden. Bedrijven kunnen kostenstijgingen nu nog afwentelen op hun klanten, maar gezien het teruglopende consumentenvertrouwen is het de vraag hoe hun winstgevendheid zich gaat ontwikkelen.

Met ingang van het tweede kwartaal is Mhpf daadwerkelijk gaan investeren in infrastructuur aandelen. Daarmee is de portefeuille naar verwachting iets weerbaarder geworden tegen inflatie.

Meest recente nieuws

16 mei 2022

Ada Aroh nieuw lid van Verantwoordingsorgaan

Ada Aroh is sinds april 2022 nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). ...
Lees meer
12 mei 2022

Beleidsdekkingsgraad stijgt in april naar 118,2%

Onrust op financiële markten dempt effect rentestijgingen
Lees meer
26 april 2022

Beleggingsrendement Mhpf in eerste kwartaal -6,5%

Markten geraakt door hoge grondstoffenprijzen en stijgende rentes
Lees meer