Het verantwoordingsorgaan (VO) van Tpf heeft sinds 1 juni een nieuwe vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. Bert Landwehr Johann kreeg bij de recente verkiezingen de meeste stemmen.

Als medewerker en later als sous-chef interne controle bij TMG heeft Bert zich 28 jaar lang vrijwel altijd met geldzaken beziggehouden. “Alles wat met geld heeft te maken, vind ik interessant. De huidige discussie over het pensioen stelstel is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Graag wil ik in het VO daaraan mede vormgeven, want de uiteindelijke uitkomst raakt Tpf natuurlijk ook,” stelt hij onomwonden vast.

Het VO van Tpf toetst het beleid van het pensioenbestuur en geeft advies. Zo kan een oordeel worden gegeven over het functioneren van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en de bevindingen van het intern toezicht. Ook kan het orgaan advies geven over het beloningsbeleid of een enquête laten uitvoeren bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf personen. Twee personen vertegenwoordigen de gepensioneerden, twee de werknemers en één de werkgevers. De leden van het orgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. En kunnen voor eenzelfde periode worden herbenoemd.

Bert ziet zijn werk voor het VO niet als iets wat je er even bij doet. “Met amateurisme kom je hier niet weg. Het is een serieuze zaak. Daarom ga ik nu snel de cursus voor het geschiktheidsniveau A binnen de pensioensector volgen en eventuele andere cursussen, afhankelijk van de onderwerpen waarmee ik me bij het VO ga bezighouden.”

Nadat de nieuwe VO-vertegenwoordiger in 2010 bij TMG met pré-VUT ging, werkte hij elders vol enthousiasme op parttime basis door. Zo ging hij als docent economische vakken en management aan de slag bij een particulier opleidingsinstituut en het Regio College Zaandam. Vervolgens werkte hij als financieel specialist bij de Amsterdamse politie en de laatste twee en half jaar verzorgde hij als assistent-controller bij Lemming Film een groot deel van de boekhouding en projectadministratie.

Bert Landwehr Johann: “Dit jaar zag ik de vacature voor het VO voorbijkomen, maar gezien mijn drukke werkzaamheden op dat moment had ik niet gereageerd. Toen hoorde ik op een later tijdstip van Hans Redeker, de teruggetreden VO-voorzitter, dat de vacature nog open stond en heb ik alsnog met Tpf contact opgenomen. Na spannende verkiezingen ben ik nu gekozen. En ik heb er gelukkig nu ook de tijd voor.”

Hij kijkt uit naar de discussies met zijn collega’s in het VO over de actuele onderwerpen, zoals het in de maak zijnde nieuwe pensioenstelsel. “Iedere vertegenwoordiger heeft immers z’n eigen zorgen en belangen. Dat kan soms wringen. Maar uiteindelijk zullen deze discussies leiden tot betere adviezen aan het bestuur van Tpf, daar ben ik van overtuigd,” besluit Landwehr Johann.

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer