Uitpuffen, terug kijken en een beetje vooruit kijken. Dat vaste patroon hoort bij Kerstmis en Nieuwjaarsdag.Uitpuffen zullen de medewerkers en bestuursleden van het pensioenfonds zeker doen want 2021 was een jaar van hard werken. Door corona moesten we werken en vergaderen op afstand; dat is soms handig maar het is vaker tijdrovend en niet erg praktisch.

Ook is er hard gewerkt aan de nieuwe overeenkomsten tussen de werkgevers Mediahuis NL, Keesing en het pensioenfonds. De oude regeling loopt tot eind 2021. De nieuwe regeling begint op Nieuwjaarsdag 2022 en geldt voor drie jaar.

Terug kijken op 2021 stemt tevreden. De financiële ontwikkelingen zijn behoorlijk en het fonds is gezond. Dat is gunstig voor alle deelnemers, zowel de deelnemers die nog werken als de gepensioneerden.

Maar ook de nieuwe regeling stemt tevreden. Weliswaar is de premie die wordt betaald hoger dan de huidige premie maar in vergelijking met andere fondsen, is er een heel behoorlijke regeling afgesproken tussen Mediahuis, Keesing, de ondernemingsraden en het pensioenfonds.

Vooruit kijkend staat er nogal wat op de agenda. Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. De komende jaren moet dat stelsel worden ingevoerd. Ook Mhpf moet mee. Hoe, onder welke voorwaarden en wanneer, is nog niet bekend. Daar wordt in de komende jaren over beslist door de werkgevers, de werknemers en het pensioenfonds. Daarbij worden alle belangen meegewogen, ook de belangen van gepensioneerden en alle anderen die een pensioenaanspraak hebben bij Mhpf.

De weken rond Kerstmis zijn dit jaar extra stil door corona. Bezoek is bijna niet toegestaan en veel leuke uitstapjes zijn voorlopig niet mogelijk. Ondanks die sobere Kerstmis wenst het Mhpf-bestuur iedereen fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar.

En voor medewerkers en bestuur van het fonds geldt na de Kerstvakantie maar één ding: Aan de slag!

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer