Precies op de dag dat Nederland in de ban was van de eerste winterkou en ijzel kon het bestuur van het pensioenfonds een warme boodschap naar alle deelnemers sturen: de pensioenen gaan komend jaar omhoog.

Goed nieuws, natuurlijk vooral voor de gepensioneerden die het bedrag dat Mhpf elke maand stort met 14,3 procent zien stijgen. Maar ook goed nieuws voor alle deelnemers die nog niet met pensioen zijn want hun aanspraken gaan ook met 14,3 procent omhoog.

De verhoging past in het beleid van Mhpf om de algemene prijsstijging zoveel mogelijk te volgen met een stijging van de pensioenen. Dat is over 2021 gelukt en dat lukt dus over 2022 ook. In alle bescheidenheid zijn de medewerkers van het fonds en de bestuursleden daar best een beetje trots op. Natuurlijk is het fonds daarbij geholpen door de omstandigheden op de financiële markten (zoals de hogere rente) en de verruiming van de wettelijke regels.

Maar de verhogingen zijn ook mogelijk door de solide en robuuste financiële structuur van Mhpf die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Ook na de verhogingen over 2021 en 2022 blijft Mhpf een gezond fonds met voldoende buffers die de komende jaren mogelijk nodig zijn bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Die overgang beheerst de komende paar jaar de agenda van het pensioenfonds. Hoe we die overgang gaan doen, weten we nog niet. Ook de datum is nog onduidelijk.

De medewerkers, de bestuursleden en de leden van het Verantwoordingsorgaan hebben daarom een druk 2023 voor de boeg waarin belangrijke besluiten genomen zullen worden. We kijken met plezier naar deze boeiende klus!

Rest mij niets anders dan iedereen fijne feestdagen en een (financieel) gezond 2023 toe te wensen.

 

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer