Precies op de dag dat Nederland in de ban was van de eerste winterkou en ijzel kon het bestuur van het pensioenfonds een warme boodschap naar alle deelnemers sturen: de pensioenen gaan komend jaar omhoog.

Goed nieuws, natuurlijk vooral voor de gepensioneerden die het bedrag dat Mhpf elke maand stort met 14,3 procent zien stijgen. Maar ook goed nieuws voor alle deelnemers die nog niet met pensioen zijn want hun aanspraken gaan ook met 14,3 procent omhoog.

De verhoging past in het beleid van Mhpf om de algemene prijsstijging zoveel mogelijk te volgen met een stijging van de pensioenen. Dat is over 2021 gelukt en dat lukt dus over 2022 ook. In alle bescheidenheid zijn de medewerkers van het fonds en de bestuursleden daar best een beetje trots op. Natuurlijk is het fonds daarbij geholpen door de omstandigheden op de financiële markten (zoals de hogere rente) en de verruiming van de wettelijke regels.

Maar de verhogingen zijn ook mogelijk door de solide en robuuste financiële structuur van Mhpf die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Ook na de verhogingen over 2021 en 2022 blijft Mhpf een gezond fonds met voldoende buffers die de komende jaren mogelijk nodig zijn bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Die overgang beheerst de komende paar jaar de agenda van het pensioenfonds. Hoe we die overgang gaan doen, weten we nog niet. Ook de datum is nog onduidelijk.

De medewerkers, de bestuursleden en de leden van het Verantwoordingsorgaan hebben daarom een druk 2023 voor de boeg waarin belangrijke besluiten genomen zullen worden. We kijken met plezier naar deze boeiende klus!

Rest mij niets anders dan iedereen fijne feestdagen en een (financieel) gezond 2023 toe te wensen.

 

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer