Deze periode van corona levert veel onzekerheid op. Iedereen heeft zorgen over de gezondheid van familie, vrienden, collega’s en jezelf. En hoe lang gaat dit allemaal duren? Hoe lang moeten we vooral thuis blijven?

Daar komen grote zorgen over de financiën bij. Bedrijven worstelen om te overleven. De koersen van de aandelen en de obligaties gaan heftig op en neer. Op sommige dagen een paar procent verlies om een dag later weer deels te herstellen. De trend van de aandelen is echter flink negatief geweest in de afgelopen weken.

Voor het pensioenfonds Tpf zijn het dus onzekere tijden. Deels zijn er de praktische problemen omdat iedereen zo veel mogelijk thuis moet werken. Dat geldt dus ook voor de medewerkers van het fonds en de bestuursleden. Gelukkig zijn we voorbereid op deze bijzondere situatie; de machine draait gewoon door. Administratieve wijzingen worden doorgevoerd, de pensioenen worden uitbetaald. Niemand komt te kort. Het team medewerkers is een flexibele organisatie dat via computer, telefoon en andere digitale communicatie de zaken kan afhandelen. Alle complimenten voor hen!

De financiële zorgen van het fonds zijn groot. De dalende koersen hebben een flink gat geslagen in de financiële positie van het fonds. Omdat de koersen zo heftig bewegen, is er nauwelijks een tussenstand op te maken van de financiële situatie.

Het bestuur overlegt in deze periode tenminste één keer per week via een videoverbinding. Tot op heden is er geen noodzaak geweest tot drastische ingrepen; de opgebouwde buffers en het voorzichtige beleid dat is gevoerd, betalen zich uit.  Maar of dat voldoende is op de langere termijn is niet te zeggen. Het coronavirus zet de hele wereld op z’n kop en dat kan grote financiële gevolgen hebben. Het zijn onzekere maar ook bange tijden.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer