Pensioenfondsen zijn gebonden aan veel regels. Veel van die regels zijn opgelegd vanuit de wet. Andere regels zijn opgesteld door de gezamenlijke pensioenfondsen. En dan zijn er nog de regels die we zelf hebben afgesproken.

Kortom, bij alle besluiten die het bestuur van Mhpf neemt, is er de vraag ‘past dit binnen de regels?’. Van alle kanten wordt beoordeeld of bestuursbesluiten dan ook passen binnen de regels. Dat toezicht gebeurt door organisaties als  De Nederlandsche Bank, en het Verantwoordingsorgaan.

Zijn we altijd blij met de regelgeving? Nee natuurlijk, want niet alle regeltjes komen goed uit. Maar tegelijk, het is ook goed dat het bestuur scherp in de gaten wordt gehouden. We besluiten tenslotte over geld dat van de deelnemers is. Belangrijke beslissingen over het inkomen van anderen, moeten goed worden bewaakt.

De strikte regels kwamen vorig jaar en dit jaar op de bestuurstafel bij de vraag over verhoging van de pensioenen. Mhpf heeft vastgelegd dat de pensioenen worden verhoogd op basis van de inflatie in de maand oktober. Die verhoging kan natuurlijk alleen als de reserves groot genoeg zijn. In 2022 was die inflatie ruim 14 procent waardoor we de pensioenen ook met dat percentage konden verhogen. Maar dit jaar is het anders. De inflatie was in oktober zelfs negatief, oftewel het gemiddelde prijsniveau was in oktober 2023 iets lager dan in oktober 2022.

En hier komen de regels weer om de hoek. Geen inflatie dus geen hoger pensioen , schrijven de regels voor. Dat is een lastig besluit want iedereen ervaart dat de prijzen in de supermarkt helemaal niet lager zijn. Maar toch, de regels zijn strikt. Iedereen mag verlangen dat het pensioenfonds de regels volgt. Dat viel vorig jaar goed uit en dit jaar valt het misschien tegen. Maar regels zijn regels.

Voor Mhpf breekt een spannend jaar aan. We bereiden ons voor op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Dat is geen makkelijke klus want die invoering is een grote brij regels. Alleen al de bijlage van de Wet Toekomst  Pensioenen is 400 pagina’s dik.

Voordat de collega’s van het pensioenfonds en het bestuur met die klus beginnen, gaan we eerst genieten van de feestdagen. We hopen dat het een fijne periode wordt. En ik hoop dat ook voor u allen. Fijne feestdagen!

 

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer