Wat is een risicobereidheidsonderzoek?
Daarin onderzoekt Mhpf hoe mensen die bij Mhpf pensioen opbouwen, deelnemers dus, tegen pensioen aankijken. Iedereen wil graag een hoog en zeker pensioen. In de praktijk is de hoogte van het pensioen afhankelijk van het gemaakte rendement op de belegde pensioenpremies en het beleggingsrisico dat wordt genomen. Iedere deelnemer kijkt weer anders aan tegen risico en rendement. De één kijkt meer naar de kansen dat het pensioen veel hoger wordt dan verwacht, de ander is juist bang voor tegenvallers.

In het risicobereidheidsonderzoek stellen wij vragen over drie onderwerpen rond risico:
‐ Hoe bezorgd worden mensen als hun pensioen mogelijk tegenvalt?
‐ Hoe goed kunnen mensen tegenvallers opvangen, door bijvoorbeeld hun uitgaven te verlagen?
‐ Hebben mensen andere bronnen van inkomen, zoals pensioen van hun partner of een hypotheekvrij eigen huis?

Waarom houdt Mhpf een risicobereidheidsonderzoek?
Ons pensioenstelsel gaat ingrijpend veranderen. In de plannen, die nu door de Tweede Kamer worden besproken, krijgt elke deelnemer een eigen pensioenpot met een beleggingsprofiel dat voor jonge mensen anders is dan voor oudere. Mediahuis en Keesing moeten straks als werkgevers een nieuwe pensioenregeling gaan ontwerpen.
Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe de deelnemers van Mhpf aankijken tegen bijvoorbeeld beleggingsrisico en solidariteit tussen generaties. Ook voor Mhpf is die kennis belangrijk omdat wij de werkgevers adviseren en de pensioenregeling uiteindelijk moeten kunnen uitvoeren.

Ik vind pensioen erg ingewikkeld. Is het wel nuttig als ik dit onderzoek invul?
Jazeker, deelnemen is heel belangrijk! Pensioen en risico’s zijn pittige onderwerpen. Wij hebben geprobeerd de vragen zo eenvoudig mogelijk te maken. Bovendien zijn de vragen bij andere
pensioenfondsen al uitgebreid getest. Vult u altijd bij iedere vraag een antwoord in, ook als u twijfelt.

Tot wanneer heb ik de tijd om het onderzoek in te vullen?
Het onderzoek loopt tot dinsdag 25 oktober. Wij vinden het fijn als u het onderzoek zo snel mogelijk invult.

Kan ik de link naar het onderzoek doorsturen?
Als u de uitnodiging voor het onderzoek op uw werk e‐mailadres krijgt, kunt u die doorsturen naar uw privé‐e‐mail en dan ’s avonds rustig het onderzoek invullen. Met elke link kan echter maar één keer worden deelgenomen aan het onderzoek. De link is persoonlijk, dus gebruik deze alleen zelf.

Mijn persoonlijke link werkt niet. Wat moet ik doen?
U kunt contact opnemen met Mhpf via info@mhpf.nl of bellen op 088‐8241500.
Het kan ook zijn dat de link niet goed werkt als u Internet Explorer gebruikt. U kunt dan het beste overschakelen op Google Chrome, Firefox of Microsoft Edge als browser.

Ik kan het filmpje in het onderzoek niet bekijken. Wat moet ik doen?
U kunt het filmpje niet bekijken als u Internet Explorer gebruikt. U kunt dan het beste overschakelen op Google Chrome, Firefox of Microsoft Edge als browser.

Kan Mhpf zien wat ik heb ingevuld?
Nee. U vult het onderzoek vertrouwelijk in. Mhpf ziet uw antwoorden niet. Onderzoeksbureau IG&H ziet uw antwoorden, maar weet niet van wie de antwoorden afkomstig zijn.

Wat gebeurt er met de resultaten? Word ik daarover geïnformeerd?
Na het online onderzoek houdt Mhpf een aantal groepsgesprekken. U kunt zich daarvoor aanmelden in de enquête of door een e‐mail te sturen naar info@mhpf.nl. Op basis van alle ontvangen informatie maken wij de balans op en laten wij u op onze website mhpf.nl en via de nieuwsbrief weten wat de uitkomsten van het onderzoek zijn.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer