“Je kunt maar één keer met een frisse blik naar het reilen en zeilen binnen een pensioenfonds kijken”. Met deze stellige overtuiging begon Emilie Schols, het kersverse lid van de Raad van Toezicht van Mhpf op 13 april j.l. aan haar nieuwe uitdaging. “Daarom ben ik er blanco ingegaan; ik zie graag wat er op mij afkomt.”

Schols wijst erop dat juist voor pensioenfondsen een gedegen bestuur én een goed functionerende Raad van Toezicht (RvT) van eminent belang zijn. “Zowel voor het fondsbestuur als voor de RvT geldt dat je extra je best moet doen. Want de deelnemers kunnen immers niet kiezen. Zij zitten vast aan het pensioenfonds waarvoor hun werkgever heeft gekozen. Als je iets niet bevalt, kun je niet overstappen naar een ander fonds. Terwijl je bijvoorbeeld wel van hypotheekverstrekker kunt wisselen.”

Ze constateert dat Mhpf het pensioen goed heeft geregeld. “Bij Mhpf zit je goed. Maar geldt dat ook voor elke deelnemer individueel? Je moet zelf wel omkijken naar je pensioen. En op tijd actie ondernemen als er bijvoorbeeld iets verandert in je leven. Over deze harde noodzaak moet het fonds met zijn deelnemers duidelijk en geregeld communiceren.”

Pensioencommunicatie is een van Schols’ expertises. Ook binnen de RvT krijgt dit onderwerp, samen met governance, haar specifieke aandacht. Zij was een van de initiatiefnemers van de Stichting Pensioenkijker, die later is opgegaan in het  publieksplatform Wijzer in Geldzaken. Dit platform organiseert elke jaar de Pensioen3daagse. In het kader hiervan beantwoordde Schols samen met Telegraaf-journalist Bernard Vogelsang pensioenvragen van de Telegraaf-lezers.

Maar ook op andere pensioengebieden laat het nieuwe RvT-lid een indrukwekkende staat van dienst zien. Zo heeft zij haar eigen pensioenadviespraktijk Schols & De Lange en werkte zij bij SNS Verzekeringen en Vluchtelingenwerk in juridische functies. Daarnaast is Schols onder meer voorzitter van de RvT van het pensioenfonds van Achmea en lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds van Van Lanschot. Eerder was ze RvT-voorzitter van het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank.

De RvT bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die benoemd zijn voor een periode van vier jaar. Zij geven een oordeel en adviseren over de beleids- en bestuursprocedures, de ‘checks and balances’ binnen Mhpf en de manier waarop het fondsbestuur omgaat met de risico’s op de korte en langere termijn. De raad vergadert een paar keer per jaar met het (dagelijks) bestuur van Mhpf en ook met het verantwoordingsorgaan, waarin vertegenwoordigers van gepensioneerden, werknemers en werkgevers zitting hebben. Daarnaast is er natuurlijk regelmatig anderszins overleg.

Volgens Schols vullen de drie RvT-leden elkaar – elk met de eigen expertises – goed aan. “Door onze ervaringen bij diverse pensioenfondsen en in verschillende functies hebben we een brede blik op de pensioenwereld. Zo kunnen we Mhpf met raad terzijde staan. Dit komt zeker nu van pas met het oog op de komende pensioentransitie. Want we willen het bestuur van Mhpf graag helpen zich hierop terdege voor te bereiden en het zo voldoende wendbaar te maken voor alle veranderingen die op ons afkomen,“ besluit Schols.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meest recente nieuws

12 juli 2024

Publieksversie financieel jaarverslag 2023

In de nieuwe publieksversie van het financieel jaarverslag 2023 worden u overzichtelijk de belangrijkste pensioencijfers van 2023 gepresenteerd.
Lees meer
18 juni 2024

Uitleg UPO en de meest gestelde vragen

Binnenkort valt het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van Mhpf  bij de actieve en gewezen deelnemers in de ...
Lees meer
23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer