In november gaven deelnemers van Mhpf in groepsgesprekken hun mening over beleggingsrisico’s. De gesprekken volgden op het eerdere online deelnemersonderzoek over risicobereidheid.

Aan de hand van een presentatie over de veranderingen in het kader van het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen werd gesproken over de gevolgen voor deelnemers bij Mhpf en de verschillen met het huidige pensioenstelsel. Frank Huitema, Chief Investment Officer bij Mhpf, begeleidde op kantoor van het fonds een viertal gesprekken.

De deelnemers van Mhpf gingen tijdens de sessies met elkaar in discussie over de volgende stellingen:

  • Een risicovrij pensioen is een slecht pensioen;
  • Als ik beleggingsrisico loop, bepaal ik liever zelf hoe ik mijn pensioen beleg, dan dat het pensioenfonds dat voor mij bepaalt;
  • Als ik voor mijn pensionering overlijd, moet mijn hele pensioenpot naar mijn nabestaanden gaan.

Ten aanzien van de eerste stelling meenden verschillende aanwezigen dat het lopen van enig risico een goede optie is. “Een vast pensioen is immers ook vaste armoede, vooral met de hoge inflatieniveaus”, aldus een deelnemer. Ook werd verondersteld dat een risicovrij pensioen zou leiden tot minder aandacht voor en betrokkenheid bij dit onderwerp.

Zelf beleggen – stelling twee – zijn de meeste deelnemers niet van plan. De expertise ligt bij het fonds, zo wordt beredeneerd. Mhpf moet wel de keuzemogelijkheden bieden, maar het beheer van de beleggingen moet bij het fonds blijven.

Wat betreft het vooroverlijden risico – stelling drie – is de heersende mening dat het opgebouwde potje bij vooroverlijden van de deelnemer moet worden uitgekeerd aan de partner en kinderen.

Ook stelden de aanwezigen tal van vragen over de pensioenveranderingen die op hen afkomen. Zo wilden zij weten wie er uiteindelijk beslist over de nieuwe pensioentegeling. Is dat de werkgever, het pensioenbureau of een derde partij? En hoe variabel is een variabel pensioen? Waar staat het individuele pensioenpotje eigenlijk? En hoe zit het met het nabestaandenpensioen voor de gewezen deelnemers? Genoeg stof dus om hierover uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen,

Goede en regelmatige communicatie van Mhpf over de komende veranderingen op pensioengebied staat ook hoog op het wensenlijstje van de deelnemers. Zij verklaarden veel belang te hechten aan een begrijpelijke uitleg over en persoonlijke benadering bij het nieuwe pensioenstelsel in nieuwsbrieven en e-mailberichten.

Mhpf waardeert het zeer dat de aanwezige deelnemers hun meningen en vragen met elkaar en met Mhpf wilden delen. De gesprekken hebben het fonds een beter beeld gegeven wat bij hen leeft en wat hun wensen en behoeften zijn. “Het waren nuttige en plezierige gesprekken met zowel gepensioneerden, actieve en gewezen deelnemers,” aldus het fonds.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer