Heeft u het nabestaandenpensioen voor uw partner al geregeld?

Regelmatig wordt op deze plaats aandacht besteed aan het partnerpensioen . Dit onderwerp is immers van groot belang voor onze deelnemers en hun partners. De interesse voor het onderwerp blijkt ook uit de vragen van deelnemers hierover die geregeld aan de pensioenspecialisten van Mhpf worden gesteld.

Pensioenspecialist Mark van de Vooren: “Iemand wil bijvoorbeeld weten hoe het partnerpensioen het best voor zijn of haar partner geregeld kan worden. Om er zo zeker van te zijn dat de partner goed wordt achtergelaten, mocht de deelnemer komen te overlijden. Soms wonen partners al een tijdje samen en realiseren zich dan dat de achterblijvende partner niet automatisch recht op partnerpensioen heeft, wanneer de deelnemer overlijdt. Daar moeten wel heldere afspraken over worden gemaakt,” waarschuwt hij.

In het algemeen geldt dat als u trouwt of een geregistreerd partnerschap afsluit, uw partner bij uw overlijden automatisch recht heeft op partnerpensioen. Maar als u gaat samenwonen, is dit niet automatisch het geval. U moet dan eerst een samenlevingsovereenkomst opstellen bij de notaris en dit vervolgens melden aan het pensioenfonds door een kopie toe te sturen of hier af te geven.

Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Mhpf een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt in dat als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij MHpf of bij een van de andere bij het pensioenfonds aangesloten bedrijven, uw partner verzekerd is van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen.

Als u uit dienst gaat, is uw partner echter niet meer verzekerd bij uw overlijden. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

In schema:

 

Hier kunt u in de derde pensioenvideo de informatie over trouwen en samenwonen bekijken.

Zie ook artikel 1 (Definities) en 6 (Partnerpensioen) van het Pensioenreglement Mhpf.

 

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer