Heeft u het nabestaandenpensioen voor uw partner al geregeld?

Regelmatig wordt op deze plaats aandacht besteed aan het partnerpensioen . Dit onderwerp is immers van groot belang voor onze deelnemers en hun partners. De interesse voor het onderwerp blijkt ook uit de vragen van deelnemers hierover die geregeld aan de pensioenspecialisten van Mhpf worden gesteld.

Pensioenspecialist Mark van de Vooren: “Iemand wil bijvoorbeeld weten hoe het partnerpensioen het best voor zijn of haar partner geregeld kan worden. Om er zo zeker van te zijn dat de partner goed wordt achtergelaten, mocht de deelnemer komen te overlijden. Soms wonen partners al een tijdje samen en realiseren zich dan dat de achterblijvende partner niet automatisch recht op partnerpensioen heeft, wanneer de deelnemer overlijdt. Daar moeten wel heldere afspraken over worden gemaakt,” waarschuwt hij.

In het algemeen geldt dat als u trouwt of een geregistreerd partnerschap afsluit, uw partner bij uw overlijden automatisch recht heeft op partnerpensioen. Maar als u gaat samenwonen, is dit niet automatisch het geval. U moet dan eerst een samenlevingsovereenkomst opstellen bij de notaris en dit vervolgens melden aan het pensioenfonds door een kopie toe te sturen of hier af te geven.

Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Mhpf een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt in dat als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij MHpf of bij een van de andere bij het pensioenfonds aangesloten bedrijven, uw partner verzekerd is van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen.

Als u uit dienst gaat, is uw partner echter niet meer verzekerd bij uw overlijden. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

In schema:

 

Hier kunt u in de derde pensioenvideo de informatie over trouwen en samenwonen bekijken.

Zie ook artikel 1 (Definities) en 6 (Partnerpensioen) van het Pensioenreglement Mhpf.

 

Meest recente nieuws

13 september 2022

Beleidsdekkingsgraad loopt in augustus op naar 122,0%

Inflatie en rentes blijven oplopen
Lees meer
05 september 2022

Mhpf verhoogt pensioenen per 1 oktober 2022

2,03% erbij voor alle deelnemers.
Lees meer
21 juli 2022

Beleggingsrendement Mhpf in tweede kwartaal -10,9%

Inflatie, recessie-angst en oplopende rente doen invloed gelden
Lees meer