Kunnen journalisten overal veilig en vrij hun werk doen? Nee, zo blijkt regelmatig. In sommige landen belemmeren overheden stelselmatig het journalistieke werk. De journalistenorganisatie Reporters without Borders houdt die schendingen bij en heeft aan de hand daarvan een zwarte lijst opgesteld. Daarom belegt het Telegraafpensioenfonds (Tpf) niet in staatsobligaties van landen die op die zwarte lijst staan.

Bovenstaande is een voorbeeld van het nieuwe beleid voor verantwoord beleggen van Tpf.  Ook belegt het fonds voortaan zo min mogelijk in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid, het dwarsbomen van vakbonden, omkoping en fraude. Daarmee volgt Tpf de Verenigde Naties, die 17 ‘Global Compact’ principes van duurzame bedrijfsvoering hebben geformuleerd.

Een belangrijke vraag daarbij is natuurlijk of het nieuwe beleggingsbeleid ten koste gaat van het rendement. Tpf denkt van niet. Veel beleggers hanteren deze “Global Compact” principes van de Verenigde Naties al jarenlang zonder hiervan negatieve gevolgen te ondervinden. Wel blijft het fonds uiteraard de beleggingsresultaten scherp en kritisch volgen.

In het deelnemersonderzoek van 2016 heeft Tpf aan zijn deelnemers gevraagd wat zij belangrijk vinden in het kader van verantwoord beleggen. Tpf belegt immers in uw pensioen ! Ook in 2018 gaan onze medewerkers graag met u in gesprek over uw wensen en verwachtingen op het gebied van verantwoord beleggen.

Informatie over het Tpf beleggingsbeleid en verantwoord beleggen vindt u hier.

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer