In het kader van het nieuwe pensioenstelsel dat in aantocht is, werkt Mhpf aan een nieuwe pensioenregeling. U krijgt in dit nieuwe stelsel een persoonlijk pensioenkapitaal (pensioenpotje) waarin de pensioenpremies worden gestort. Dat kapitaal kan op verschillende manieren worden belegd, met als doel een goed pensioen .

Binnenkort gaat Mhpf een zogenoemd risicobereidheidsonderzoek uitvoeren. In dit onderzoek willen wij graag van u weten hoeveel pensioen u verwacht als bij het beleggen meer risico wordt genomen. Heeft u liever een vast pensioen of een variabel pensioen dat jaarlijks meebeweegt met de economie? Uw mening wordt gevraagd over maatschappelijk verantwoord beleggen. Waarin zou Mhpf juist niet mogen beleggen, en waarin juist meer?

Online onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau IG&H, wordt gehouden onder al onze deelnemers, dus werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Als Mhpf over uw e-mailadres beschikt, ontvangt u de uitnodiging voor het onderzoek via e-mail. Anders ontvangt u een briefkaart met uw persoonlijke enquête-link.

Groepsgesprek

Mhpf wil graag met de deelnemers over de hiervoor genoemde onderwerpen in gesprek en nodigt u uit voor een groepsgesprek. U kunt hieraan deelnemen door dit aan te geven aan het einde van het onderzoek.

Donatie aan Reporters without Borders

Omdat het heel belangrijk is dat u uw mening geeft, doneert Mhpf voor elke ingevulde enquête € 5 aan Reporters without Borders. Deze internationale organisatie doet onderzoek naar persvrijheid en wil deze bevorderen.

Daarmee baseert zij zich op artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat aan iedereen het recht op vrijheid van mening en meningsuiting geeft, evenals het recht om ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

De organisatie werkt ter plaatse aan de verdediging van individuele journalisten die gevaar lopen en overlegt op het hoogste niveau met overheden en in internationale overlegorganen om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te verdedigen.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over het onderzoek.

 

Meest recente nieuws

12 juli 2024

Publieksversie financieel jaarverslag 2023

In de nieuwe publieksversie van het financieel jaarverslag 2023 worden u overzichtelijk de belangrijkste pensioencijfers van 2023 gepresenteerd.
Lees meer
18 juni 2024

Uitleg UPO en de meest gestelde vragen

Binnenkort valt het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van Mhpf  bij de actieve en gewezen deelnemers in de ...
Lees meer
23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer