In het kader van het nieuwe pensioenstelsel dat in aantocht is, werkt Mhpf aan een nieuwe pensioenregeling. U krijgt in dit nieuwe stelsel een persoonlijk pensioenkapitaal (pensioenpotje) waarin de pensioenpremies worden gestort. Dat kapitaal kan op verschillende manieren worden belegd, met als doel een goed pensioen .

Binnenkort gaat Mhpf een zogenoemd risicobereidheidsonderzoek uitvoeren. In dit onderzoek willen wij graag van u weten hoeveel pensioen u verwacht als bij het beleggen meer risico wordt genomen. Heeft u liever een vast pensioen of een variabel pensioen dat jaarlijks meebeweegt met de economie? Uw mening wordt gevraagd over maatschappelijk verantwoord beleggen. Waarin zou Mhpf juist niet mogen beleggen, en waarin juist meer?

Online onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau IG&H, wordt gehouden onder al onze deelnemers, dus werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Als Mhpf over uw e-mailadres beschikt, ontvangt u de uitnodiging voor het onderzoek via e-mail. Anders ontvangt u een briefkaart met uw persoonlijke enquête-link.

Groepsgesprek

Mhpf wil graag met de deelnemers over de hiervoor genoemde onderwerpen in gesprek en nodigt u uit voor een groepsgesprek. U kunt hieraan deelnemen door dit aan te geven aan het einde van het onderzoek.

Donatie aan Reporters without Borders

Omdat het heel belangrijk is dat u uw mening geeft, doneert Mhpf voor elke ingevulde enquête € 5 aan Reporters without Borders. Deze internationale organisatie doet onderzoek naar persvrijheid en wil deze bevorderen.

Daarmee baseert zij zich op artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat aan iedereen het recht op vrijheid van mening en meningsuiting geeft, evenals het recht om ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

De organisatie werkt ter plaatse aan de verdediging van individuele journalisten die gevaar lopen en overlegt op het hoogste niveau met overheden en in internationale overlegorganen om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te verdedigen.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over het onderzoek.

 

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer