Mhpf heeft in het tweede kwartaal van 2020 een rendement behaald van 8,3%. Dat volgt op een slecht eerste kwartaal waarin met name aandelen en de meest riskante obligaties een duikvlucht maakten. Het rendement over de eerste zes maanden is eveneens positief. Het lijkt dus alsof de beleggingsportefeuille hersteld is van de effecten van COVID-19.

Dat klopt ten dele: de beleggingsportefeuille profiteerde van een (verdere) daling van de rente, met name in het eerste kwartaal. Meer risicovolle beleggingen liepen de helft tot twee derde van de verliezen uit het eerste kwartaal in, maar staan nog steeds duidelijk onder de niveaus van eind 2019.

Verder geldt dat de rentedaling positief is voor de beleggingsportefeuille, maar ongunstig voor de dekkingsgraad .

De matching-portefeuille presteerde goed met een rendement van +4,2%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. Afnemende wanbetalingsrisico’s op Eurozone staatsleningen en bedrijfsobligaties zorgden voor dat rendement. Mhpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

In de return-portefeuille (aandelen, high yield obligaties en vastgoed) herstelden de koersen over de gehele linie, wat resulteerde in 14,2% rendement. De meer rentegevoelige beleggingen zoals high yield obligaties en vastgoed, profiteerden het meest van de beloftes van centrale banken in de Eurozone en de VS om de rente nog langere tijd heel laag te houden.

Per 30 juni was 32% van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed, tegenover 35% eind maart. Deze fluctuatie is met name het gevolg van koersschommelingen rond kwartaaleinde en niet van een verandering in de visie van Mhpf. Het fonds kiest er nog steeds voor om iets minder beleggingsrisico dan gebruikelijk te nemen.

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer