Mhpf heeft in het tweede kwartaal van 2020 een rendement behaald van 8,3%. Dat volgt op een slecht eerste kwartaal waarin met name aandelen en de meest riskante obligaties een duikvlucht maakten. Het rendement over de eerste zes maanden is eveneens positief. Het lijkt dus alsof de beleggingsportefeuille hersteld is van de effecten van COVID-19.

Dat klopt ten dele: de beleggingsportefeuille profiteerde van een (verdere) daling van de rente, met name in het eerste kwartaal. Meer risicovolle beleggingen liepen de helft tot twee derde van de verliezen uit het eerste kwartaal in, maar staan nog steeds duidelijk onder de niveaus van eind 2019.

Verder geldt dat de rentedaling positief is voor de beleggingsportefeuille, maar ongunstig voor de dekkingsgraad .

De matching-portefeuille presteerde goed met een rendement van +4,2%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. Afnemende wanbetalingsrisico’s op Eurozone staatsleningen en bedrijfsobligaties zorgden voor dat rendement. Mhpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

In de return-portefeuille (aandelen, high yield obligaties en vastgoed) herstelden de koersen over de gehele linie, wat resulteerde in 14,2% rendement. De meer rentegevoelige beleggingen zoals high yield obligaties en vastgoed, profiteerden het meest van de beloftes van centrale banken in de Eurozone en de VS om de rente nog langere tijd heel laag te houden.

Per 30 juni was 32% van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed, tegenover 35% eind maart. Deze fluctuatie is met name het gevolg van koersschommelingen rond kwartaaleinde en niet van een verandering in de visie van Mhpf. Het fonds kiest er nog steeds voor om iets minder beleggingsrisico dan gebruikelijk te nemen.

Meest recente nieuws

01 juni 2023

Mhpf genomineerd voor gouden Award ‘Pensioenfonds van het jaar 2023’

Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) is een van de drie genomineerde pensioenfondsen voor de prijs ‘Pensioenfonds van het jaar ...
Lees meer
01 juni 2023

Groen licht voor Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli 2023 ingaan nu de Eerste Kamer hiervoor definitief het groene ...
Lees meer
25 april 2023

Positief beleggingsrendement in 1e kwartaal 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal licht.
Lees meer