Mhpf heeft in het tweede kwartaal van 2020 een rendement behaald van 8,3%. Dat volgt op een slecht eerste kwartaal waarin met name aandelen en de meest riskante obligaties een duikvlucht maakten. Het rendement over de eerste zes maanden is eveneens positief. Het lijkt dus alsof de beleggingsportefeuille hersteld is van de effecten van COVID-19.

Dat klopt ten dele: de beleggingsportefeuille profiteerde van een (verdere) daling van de rente, met name in het eerste kwartaal. Meer risicovolle beleggingen liepen de helft tot twee derde van de verliezen uit het eerste kwartaal in, maar staan nog steeds duidelijk onder de niveaus van eind 2019.

Verder geldt dat de rentedaling positief is voor de beleggingsportefeuille, maar ongunstig voor de dekkingsgraad .

De matching-portefeuille presteerde goed met een rendement van +4,2%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. Afnemende wanbetalingsrisico’s op Eurozone staatsleningen en bedrijfsobligaties zorgden voor dat rendement. Mhpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

In de return-portefeuille (aandelen, high yield obligaties en vastgoed) herstelden de koersen over de gehele linie, wat resulteerde in 14,2% rendement. De meer rentegevoelige beleggingen zoals high yield obligaties en vastgoed, profiteerden het meest van de beloftes van centrale banken in de Eurozone en de VS om de rente nog langere tijd heel laag te houden.

Per 30 juni was 32% van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed, tegenover 35% eind maart. Deze fluctuatie is met name het gevolg van koersschommelingen rond kwartaaleinde en niet van een verandering in de visie van Mhpf. Het fonds kiest er nog steeds voor om iets minder beleggingsrisico dan gebruikelijk te nemen.

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer